Giải pháp loại trừ thông tin xấu độc

Thứ hai - 03/08/2015 23:35
Tại cuộc tọa đàm “Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng” do Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức, tham luận và ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu đã đề xuất nhiều giải pháp loại trừ thông tin xấu, độc, dưới đây là những lược ghi các ý kiến phát biểu trong tọa đàm:

* PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương:
Xây dựng bản lĩnh vững vàng cho người cầm bút
Văn học nghệ thuật là công cụ tinh tế nhất, nhạy cảm nhất của văn hóa, nó tác động hằng ngày, hằng giờ đến tư tưởng, tình cảm, đến đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ. Điều đó cho thấy văn học nghệ thuật có vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Thấy rõ tầm quan trọng của văn học nghệ thuật, thời gian qua các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng văn học nghệ thuật để làm công cụ chống phá Đảng, chống phá chế độ. Chúng tôi theo dõi những năm gần đây, các thế lực thù địch đang gia tăng nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có tư tưởng chống phá. Đơn cử, chỉ trong một năm vừa qua, các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch trong nước đã kết hợp với các lực lượng phản động nước ngoài tung ra một số cuốn sách với những nội dung rất phản động.

Chúng cũng đã xây dựng một số bộ phim có tính chất phản động, chống phá ta rõ rệt. Cùng với đó, chúng phát động hàng loạt các cuộc thi, các phong trào như: Phong trào “Trăng và chiều dân chủ” của cộng đồng người Việt tự do; cuộc thi “Tôi có một giấc mơ” để phát động sáng tác trên facebook; cuộc thi “Tự do và dân chủ, yêu nước chống độc tài và chống ngoại xâm”; “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam trên internet”… Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các thế lực thù địch đã lợi dụng văn học nghệ thuật để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phủ nhận sự hy sinh xương máu của đồng bào ta…

 
PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương. Ảnh: P.Thắng

Từ những âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch, tôi cho rằng, muốn truyền cho người khác niềm tin hướng về ngày mai tươi sáng của Tổ quốc thì người viết phải có một tấm lòng yêu Tổ quốc, có một lập trường kiên định vững vàng. Do đó, phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, trước hết phải xây dựng bản lĩnh vững vàng cho người cầm bút, đặc biệt là những người đảm nhiệm mảng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

* GS, TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương:
Chống thông tin xấu độc, Đảng phải tự làm trong sạch mình
Trước sự xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng do các thế lực thù địch đang tiến hành thì việc thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, để xứng đáng với dân với nước, để chính đáng và chính danh trong lãnh đạo, cầm quyền là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng.

Đảng ở trong xã hội, Đảng là một cơ thể sống, cán bộ, đảng viên của Đảng cũng là những con người cụ thể, họ cũng chịu ảnh hưởng, tác động từ môi trường, hoàn cảnh xã hội, từ những mặt tích cực và cả những mặt tiêu cực thâm nhập vào đời sống xã hội.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu rõ một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, trong đó thẳng thắn và nghiêm khắc chỉ ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả ở cấp cao, làm suy giảm niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Tình trạng đó là nghiêm trọng, phổ biến, làm tổn thương uy tín, thanh danh của Đảng, thách thức tới sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đó là dũng khí phê phán trung thực và trách nhiệm của Đảng.

Quyết tâm chính trị của Đảng là phải phòng ngừa và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đó, lấy xây dựng Đảng làm khâu then chốt, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh là đòi hỏi hệ trọng vào bậc nhất lúc này. Dũng cảm khi tự phê phán chưa đủ, phải dựa vào dân mà xây dựng, chỉnh đốn Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra từ rất sớm, khi Đảng mới cầm quyền. Xa dân là một trong những nguy cơ lớn nhất của Đảng khi trở thành Đảng cầm quyền.

Nếu không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân, những cám dỗ của danh, lợi, chức quyền mà dẫn tới suy thoái đạo đức, suy thoái tư tưởng chính trị, để xảy ra mất đoàn kết, suy yếu tổ chức, thậm chí phân liệt, Đảng sẽ mất khả năng tự bảo vệ, mất cơ sở xã hội từ niềm tin và sự bảo vệ của nhân dân thì hậu quả sẽ khôn lường. Đảng đã kịp thời cảnh báo tình huống nguy hiểm đó.

Do đó, phải vì dân mà ra sức chỉnh đốn Đảng, vì dân mà phải ra sức làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự thống nhất nhận thức tư tưởng, ý chí, hành động trong Đảng, giáo dục thực hành đạo đức cách mạng, siết chặt kỷ cương, giữ nghiêm phép nước, kỷ luật của Đảng, trừng trị tham nhũng như trừng trị tội ác với dân, với nước. Đảng có trong sạch thì mới vững mạnh, có trong sạch vững mạnh mới có thể lãnh đạo, cầm quyền chính danh, chính đáng và xứng đáng.

Đó là đòi hỏi, là mệnh lệnh khẩn thiết nhất lúc này, để Đảng xứng đáng với dân, với nước, không phụ lòng tin của dân, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền của Đảng vì dân, đưa công cuộc đổi mới tới thắng lợi, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Dựa vào dân, Đảng sẽ có sức mạnh. Được dân tin tưởng, dân ủng hộ, dân giúp đỡ, dân bảo vệ thì Đảng sẽ thực thi xứng đáng trọng trách lãnh đạo và cầm quyền...

* Đại tá Phạm Thanh Quý, Trưởng phòng Giáo dục KHXH&NV, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị:
Tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị
Để ngăn chặn thông tin xấu độc thâm nhập vào môi trường văn hóa các đơn vị quân đội, tôi cho rằng cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nhận thức đầy đủ về bản chất của âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ đó nhận rõ tác hại của nó đối với việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị để đề cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Các đơn vị phải tìm cách nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các quân nhân trong thực hiện mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, yêu cầu về phẩm chất, nhân cách, ý thức tổ chức kỷ luật của người quân nhân cách mạng trong xây dựng đơn vị.

 
Đại tá Phạm Thanh Quý, Trưởng phòng Giáo dục KHXH&NV, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội thảo. Ảnh: P.Thắng

Cần phải phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền hình, hệ thống truyền thanh nội bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền giáo dục. Các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị (TCCT) tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, TCCT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hóa ở các đơn vị cơ sở. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 457/KH-CT của TCCT về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đồng thời phản bác các quan điểm sai trái phản động và những thông tin xấu độc trên internet trong quân đội.

Các cơ quan chức năng phải nắm chắc, cung cấp, định hướng thông tin kịp thời về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là những âm mưu, thủ đoạn, hình thức, biện pháp chống phá mới của chúng. Phải có kế hoạch trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản nhận biết về những tác hại, nguy cơ của những thông tin xấu độc, con đường, biện pháp xâm nhập của nó vào đơn vị quân đội thì mới xây dựng được biện pháp phòng, chống cụ thể.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, chặn lọc, bóc gỡ, vô hiệu hóa, hạn chế sự lan truyền của các thông tin xấu độc vào đơn vị. Mở rộng và phát huy dân chủ trong đơn vị, đi đôi với quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ.

Chỉ huy các đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa của người quân nhân cách mạng. Các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giờ nghỉ, ngày nghỉ... của bộ đội cần được tổ chức thường xuyên, đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức để tạo môi trường lành mạnh trong đơn vị.

* Thượng tá Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1):
Khơi dậy lòng tự hào từ truyền thống
Để góp phần nâng cao hiệu quả việc phòng, chống các thông tin xấu độc xâm nhập vào đơn vị, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên và sĩ quan trẻ thì công tác giáo dục truyền thống càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Sư đoàn 308 đặc biệt quan tâm.

Phát huy truyền thống Sư đoàn Quân Tiên Phong anh hùng, trước tiên, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Chúng tôi cũng phát huy vai trò của các cơ quan, đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chính trị, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng giáo dục truyền thống của dân tộc, quân đội và đơn vị.

Một trong những mục tiêu là làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc và thực sự thấm nhuần lời căn dặn của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Trong giáo dục truyền thống, sư đoàn đã thường xuyên đổi mới các hình thức, biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để tuyên truyền về truyền thống và định hướng tư tưởng, nhận thức cho bộ đội.

Sư đoàn phối hợp và tổ chức tốt các buổi giao lưu, mời các nhân chứng lịch sử, Anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân để tổ chức tọa đàm, trao đổi. Năm 2014, sư đoàn đã phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức thành công chương trình giao lưu “Lời Bác-Mệnh lệnh thiêng liêng”, tổ chức thi tìm hiểu 65 năm Ngày thành lập sư đoàn, 40 năm Ngày thành lập quân đoàn, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam bằng hình thức sân khấu hóa.

Đối với việc phòng, chống các thông tin xấu độc xâm nhập vào đơn vị, chúng tôi đã tập trung giáo dục, xây dựng kỹ năng sống cho bộ đội, có các biện pháp hữu hiệu để phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ cách tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa, có ý thức kỷ luật trong quá trình tiếp cận thông tin, thực hiện không phao tin, lưu truyền thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Từ đó giúp bộ đội dần hình thành ý thức, tránh được nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị. Có thể khẳng định, công tác giáo dục truyền thống những năm qua ở Sư đoàn 308 đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn về truyền thống đơn vị, truyền thống dân tộc trong cán bộ, chiến sĩ. Đó là một giải pháp hiệu quả để tiếp tục củng cố trận địa tư tưởng, ngăn chặn sự xâm nhập của thông tin xấu độc vào bộ đội.

* Tiến sĩ Cao Đức Thái, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:
Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh
Báo chí nói chung, người cầm bút nói riêng cần “vượt qua chính mình”, nhận thức đúng mục tiêu của cách mạng, phân tích đúng bản chất những hiện tượng thoái hóa của xã hội và luôn khẳng định đó không thuộc về mục tiêu của Đảng, của bản chất xã hội ta.

Do đó, báo chí không được né tránh những vấn đề mà người dân đang bức xúc. Tôi cho rằng báo chí phải như người bạn, sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ, hoàn cảnh của người dân, dám đương đầu với thực tế. Tất nhiên báo chí không tô hồng, càng không được bôi đen thực tế. Báo chí không nên “câu view”, “câu like” bằng những sự kiện vụn vặt, giật gân của “người nổi tiếng”, bằng hình ảnh “nóng” của “hot girl”… nhưng cần có cách thể hiện hấp dẫn người đọc bằng hình thức mới mẻ và nội dung sâu sắc, tránh lý luận chay.

Đặc biệt nội dung các bài viết cần kết hợp những vấn đề chính trị với xử lý những sự kiện cập nhật. Hiện nay đang nổi lên 3 vấn đề lớn được xã hội quan tâm: Đó là bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đó là chống suy thoái theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4; đó là bảo vệ Cương lĩnh Đại hội XI đồng thời phát triển dân chủ, trong đó có hoàn thiện thể chế, cơ chế, nâng cao vai trò tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của người dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan quyền lực các cấp.

Có thể nói, hiện nay báo chí chưa có nhiều bài viết ngang tầm nhiệm vụ chính trị. Thực trạng đó người cầm bút vẫn là người phải chịu trách nhiệm chính. Để nâng hàm lượng lý luận và thực tiễn, có tính hấp dẫn, thiết thực, báo chí ngày nay nên kết hợp với “nhà” khoa học (giới nghiên cứu, chuyên gia) với “người” đại diện của nhân dân (chẳng hạn như đại biểu Quốc hội, các tổ chức đoàn thể...). Có thể tạm gọi là “liên kết hai nhà một người” (nhà báo, nhà khoa học và người đại diện của người dân).

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của báo chí, những bài viết liên quan đến lợi ích của người dân (chẳng hạn như vấn đề môi trường, giải tỏa đền bù, vệ sinh an toàn thực phẩm)… báo chí nên áp dụng cách tiếp cận quyền. Nói đơn giản cần làm rõ quyền thuộc về ai? Ai phải là người chịu trách nhiệm thực hiện?...

* Trần Thị Thúy, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền:
Không để “khoảng trống" thông tin
Qua ý kiến phát biểu của các đại biểu trong tọa đàm, bản thân tôi nhận rõ hơn những âm mưu, thủ đoạn thông tin mà các thế lực thù địch, phản động đang tiến hành trên internet. Quả thực, những âm mưu và thủ đoạn ấy vừa tinh vi, vừa trắng trợn...

Sở dĩ một bộ phận công chúng tin vào các báo điện tử, blog, facebook phản động là vì họ đã tạo ra những bản tin thật-giả lẫn lộn; có khi là những bản tin do các báo chính thống trong nước đưa lên; sau đó họ "xào xáo", rồi trộn lẫn vào đó những thông tin bịa đặt. Ví dụ như vụ việc thay thế cây xanh ở Hà Nội. Thoạt đầu là từ những thông tin chính thức do báo chí trong nước đưa lên, phản ánh những bất cập của vụ việc. Họ đã lợi dụng vào đó để tung tin rằng có “lợi ích nhóm”, có sự bảo kê, ăn chia... từ đó họ lèo lái sang những lĩnh vực khác với những suy diễn chủ quan. Rồi họ tung hứng, cổ súy lẫn nhau, cố tình hướng lái dư luận vào tình trạng bán tín, bán nghi.

Một thủ đoạn khác đang phát huy tác dụng là việc họ lợi dụng những “khoảng trống thông tin” để tấn công vào sự hiếu kỳ của công chúng. Bởi lẽ, các báo chí chính thống trong nước, khi đưa tin nào đều phải trải qua quá trình tiếp cận thực tế, kiểm định nguồn tin, biên tập kỹ lưỡng thì mới xuất bản được. Quy trình đó tốn không ít thời gian.

Thậm chí, để bảo đảm tính xác thực của thông tin, vì lợi ích cộng đồng xã hội, vì lợi ích của dân tộc, một số tờ báo trong nước có thể chậm đưa tin về một vấn đề cụ thể nào đó. Trong khi các blog, facebook phản động thì không phải chịu sức ép đó, nên họ ra sức bịa đặt, chế biến, nhào nặn... vấn đề này. Đó là một ví dụ về sự xuất hiện của khoảng trống thông tin, mà về lâu dài cần phải tiếp tục khắc phục...

Qua buổi tọa đàm với chủ đề "Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng" do Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức, tôi xin bày tỏ sự cảm kích của giới trẻ, vì những thông tin từ tọa đàm sẽ góp phần củng cố tư tưởng cho chúng tôi, đồng thời định hướng nhận thức cho bạn đọc trẻ. Tôi hy vọng nội dung của cuộc tọa đàm sẽ được phổ biến rộng rãi, để nhiều bạn trẻ được tiếp cận thông tin này, tránh được những hệ lụy xấu do tiếp xúc với thông tin xấu độc.

* Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hương, Tiểu đoàn 78, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc:
Báo chí cần thông tin kịp thời, trung thực
Để chủ động tiến công, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, theo tôi, các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng, trong đó phải đặc biệt coi trọng thông tin, bồi dưỡng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, kịp thời thông tin về nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân.

Thông tin về chính sách đối nội, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo, quan hệ Việt Nam với các nước. Thông tin chính xác, trung thực về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, các sự kiện quan trọng, vấn đề nhạy cảm một cách chủ động, chính xác. Thông tin về thành tựu của đất nước ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc. Thông tin nói cả những mặt tích cực và mặt hạn chế chưa làm được. Báo chí của ta cần tận dụng không gian mạng để truyền bá quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước để phản bác lại các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái.

Chủ động phản bác thông tin xuyên tạc, các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, với những lập luận chặt chẽ, sắc bén dựa vào thực tiễn... sẽ tạo ra luồng dư luận đúng đắn để đấu tranh với những quan điểm của các thế lực thù địch đang tập trung chống phá ta. Để vô hiệu hóa thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, tôi kiến nghị: Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần mở rộng chuyên mục đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” với dung lượng và tần suất lớn hơn, góp phần làm cho toàn dân hiểu rõ cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" là nhiệm vụ của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Từ đó phải tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa cho đội ngũ cán bộ từ cơ sở trở lên, để làm lực lượng tuyên truyền viên cho nhân dân về nhiệm vụ này. Bên cạnh đó phải tổ chức chặt chẽ lực lượng trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xấu độc trên internet thông qua các cơ quan báo chí...

Nguồn: QĐND 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)