Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu là các nhà quản lý, các nhà báo, nhà khoa học trong cả nước với hơn 90 tham luận gửi về tham dự. Qua hai phiên hội thảo (phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận theo từng tiểu ban), các ý kiến của các đại biểu đã tập trung đánh giá công tác báo chí trong 30 năm đổi mới theo hai vấn đề lý luận và thực tiễn, chỉ rõ những thành tựu và điểm còn hạn chế, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò của báo chí trong đời sống xã hội hiện nay để đóng góp tích cực, hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Trong công cuộc đổi mới của đất nước, báo chí là lực lượng đi đầu tuyên truyền, cổ vũ chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và chính báo chí cũng được hưởng những thành quả của đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí. Đồng thời, báo chí cũng đã tự đổi mới hoạt động, để theo kịp với sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng và đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Nhằm kế thừa và phát huy những thành tựu 30 năm đổi mới đất nước, đổi mới báo chí, việc tổ chức hội thảo này là hết sức cần thiết, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa mang đậm chất nghề nghiệp thiết thực và hữu ích.

Về tổng quan những vấn đề lý luận, các đại biểu đã tập trung nhấn mạnh vai trò chỉ đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động báo chí trong 30 năm đổi mới; vai trò, đóng góp của báo chí đối với sự phát triển đất nước; phát triển lý luận báo chí như thế nào cho báo chí trong thời gian tới… Đề cập đến công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Thời gian tới, các cơ quan chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí cần làm tốt các công việc như: Tiếp tục đổi mới tư duy chỉ đạo, quản lý báo chí theo phương châm chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả; Tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện các quyết định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về chỉ đạo công tác báo chí; Đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban báo chí, xây dựng cơ chế phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan; Tuyên truyền sâu rộng và đưa luật báo chí vào thực tiễn…

Tại hội thảo, những vấn đề thực tiễn của hoạt động báo chí trong 30 năm qua và hiện nay cũng được các đại biểu quan tâm, thảo luận. Trong đó tập trung một số vấn đề như: Có chế quản lý báo chí hiện nay; tính chuyên nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin, những sai phạm, bất cập thường gặp trong tác nghiệp; những kinh nghiệm và bài học nghiệp vụ trong tác nghiệp báo chí; xử lý mối quan hệ báo chí và mạng xã hội; xu hướng phát triển của báo chí hiện đại và sự thích ứng của báo chí Việt Nam…

Ý kiến của nhiều đại biểu đã nêu lên vấn đề về sự phát triển của mạng xã hội, của CNTT đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến báo chí cả về chất và lượng, cả về nội dung và phương pháp tiếp cận thông tin. Các cơ quan báo chí hiện nay cũng đã nhanh chóng nhận thức về việc đã và đang có sự thay đổi lớn về cách độc giả tiếp cận thông tin. Từ đó đặt ra yêu cầu về việc phát triển nội dung trên thiết bị hiện đại, thiết bị di động. Cùng với đó, vấn đề các cơ quan báo chí đang gặp không ít khó khăn khi tổ chức thực hiện, hoạt động đa loại hình đòi hỏi phải có các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ những người làm báo...

Bên cạnh hai vấn đề về lý luận, thực tiễn được quan tâm, ý kiến của các đại biểu cũng đã nêu vấn đề về đạo đức nghề nghiệp của nhà báo hiện nay, việc thực hiện 10 điều trong Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam vừa được Hội Nhà báo Việt Nam ban hành.

Nguồn: QĐND (Duy Văn)