Trung tướng Phạm Hồng Cư (thứ hai từ phải sang) kể lại ký ức về Ngày Toàn quốc kháng chiến.  

Với trên 500 ấn phẩm được trưng bày từ nguồn tài liệu của Thư viện Quân đội và Thư viện Công an nhân dân, đã giúp bạn đọc trong và ngoài lực lượng vũ trang hiểu thêm về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, khẳng định chủ trương phát động Toàn quốc kháng chiến là quyết định lịch sử, đúng đắn của Đảng và Bác Hồ. Triển lãm gồm 5 phần: Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng; Kháng chiến toàn quốc bùng nổ; Cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta; 70 năm toàn quốc kháng chiến - Ký ức lịch sử và bài học kinh nghiệm. Triển lãm kéo dài đến ngày 21-12.
 

Nhân dịp này, Thư viện Quân đội đã tổ chức giao lưu với các nhân chứng và nghiên cứu lịch sử là Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tá, TS Vũ Tang Bồng và PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, với các đoàn viên thanh niên quân đội và công an.

Nguồn: QĐND (Hoàng Hoàng, Thu Hòa)