Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


Tập huấn Nâng cao trình độ nhận thức lí luận và năng lực lãnh đạo, quản lí văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay

Lớp tập huấn dành cho cán bộ chuyên viên ban tuyên giáo, sở văn hoá - thể thao - du lịch, các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Anh 2 (1)
logochuan - Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương, triển khai chương trình công tác năm 2017, Hội đồng Lí luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn: Nâng cao trình độ nhận thức lí luận và năng lực lãnh đạo, quản lí văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ chuyên viên ban tuyên giáo, sở văn hoá - thể thao - du lịch, các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 11- 14/11/2017 tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An.
 
Anh 2 (1)
Toàn cảnh lớp tập huấn 
 
Đánh giá vai trò quan trọng của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội, đóng góp to lớn của văn học, nghệ thuật trong việc xây dựng và phát triển con người, văn hoá Việt Nam, trong những năm qua, Hội đồng Lí luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã liên tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức lí luận và năng lực lãnh đạo cho cán bộ, chuyên viên, nghệ sĩ. Trong bối cảnh đổi mới, hội nhập, văn học nghệ thuật càng thể hiện vai trò của mình trong việc định hình các giá trị nhân văn, hướng tới vẻ đẹp của đời sống, vẻ đẹp của con người. Trước những điều kiện mới mẻ cũng như đầy thách thức của xã hội, việc nâng cao nhận thức về lí luận, cung như năng lực quản lí, lãnh đạo văn học nghệ thuật trở thành một đòi hỏi cấp thiết.

Lớp tập huấn sẽ nghe và tiến hành thảo luận một số chuyên đề: Quán triệt đường lối, quan điểm văn học nghệ thuật của Đảng (PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương), Một số vấn đề cần lưu ý trong tinh hình văn học, nghệ thuật hiện nay (Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam), Kĩ năng viết bài phê bình văn học nghệ thuật (PGS TS Phan Trọng Thưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng Lí luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương), Thông tin về tình hình sáng tác văn học những năm gần đây (Nhà thơ Trần Đăng Khoa), Thông tin về tình hình âm nhạc (Nhạc sĩ Cát Vận), Tình hình báo chí, xuất bản những năm gần đây (Đồng chí Nguyễn Nguyên), Thông tin về tình hình Lí luận phê bình văn học (PGSTS Trần Mạnh Tiến), Thông tin về nghệ thuật múa( PGS.TS.NSND. Ứng Duy Thịnh). Sau khi nghe và thảo luận các chuyên đề, Các học viên sẽ tiến hành viết bài thu hoạch ngay tại lớp, với tinh thần ứng dụng các kiến thức, kĩ năng lí luận phê bình trong công tác lí luận phê bình, quản lí, lãnh đạo văn học nghệ thuật ngay tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

LAN ĐAO