Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


Chùm thơ của tác giả Hữu Vi

Sáng hôm nay thật lạ/ Một bàn tay nói bỏ tôi đi/ Về cúi lạy ngôi nhà sàn của mẹ/ Cúi lạy lũ gà vô ưu.../ Triền non xanh dắt tôi đi mãi/ Dấu chân nai xóa sạch lối về
Chùm thơ của tác giả Hữu Vi
Về cúi lạy ngôi nhà xưa của mẹ
 
Sáng hôm nay thật lạ
Một bàn tay nói bỏ tôi đi
Về cúi lạy ngôi nhà sàn của mẹ
Cúi lạy lũ gà vô ưu...
 
Triền non xanh dắt tôi đi mãi
Dấu chân nai xóa sạch lối về
Mai em mang lá trầu đi gọi

Gói vào giấc mộng đêm trăng
 
Sáng nay hoa ban thôi nở
Cuối triền xuân sắc trắng úa mòn
Cô bé bản xa gùi mây đi miết
Xóa nhòa dấu chân nai
 
Về cúi lạy ngôi nhà xưa của mẹ
Ngôi nhà vắng gió từ lâu.

 
11

Nhại lời tiễn dặn người yêu

 
Mai em về nhà chồng
Khi con chim cú gọi
Ngày cũ có còn không
Hay chỉ còn bóng khói?
 
Ánh đuốc loang vệ cỏ
Tiễn em cùng sương đêm
Một bước dài lệ nhỏ
Hai bước đêm ướt mèm
 
Gà vừa qua canh một
Vội vàng điểm canh hai
Canh ba trời chưa rạng
Đã khuất mờ đôi vai
 
Tiễn em về chốn lạ
Nỗi buồn anh mãi còn
Dòng khe và bóng suối
Vẫn hát lời nỉ non.