Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


Vậy là huề (Vĩnh Hoàng)

Vậy là huề (Vĩnh Hoàng)
Một lần nhà văn Xuân Thiều tranh cãi với một nhà văn khác đến cả tiếng đồng hồ mà không phân thắng bại. (VĨNH HOÀNG)

Một lần nhà văn Xuân Thiều tranh cãi với một nhà văn khác đến cả tiếng đồng hồ mà không phân thắng bại. Chuyện chỉ có thế này: anh thì bảo bài thơ Đường nhan đề Khuê oán là của Đỗ Mục, anh thì bảo bài ấy của Lý Bạch. Thế là tranh luận bất phân thắng bại. Người kia “cú” lắm, hộc tốc đạp xe đến thư viện tra cứu. Anh Thiều “khôn” hơn, anh chạy ngay lên bác Thanh Tịnh vì anh tin bác là người biết cụ thể. Xuân Thiều đến đột ngột và đầy vẻ nóng lòng còn Thanh Tịnh vẫn cứ ung dung pha trà. Mãi sau Xuân Thiều mới mở đầu được câu chuyện. Nghe đầu đuôi chuyện xong, Thanh Tịnh cười bảo: “Chẳng có ai nói đúng cả, cả hai đều ... sai! Bài ấy đâu phải của Lý Bạch, cũng đâu phải của Đỗ Mục, của Vương Xương Linh chớ! Vậy là “huề” nhé!”

Hôm sau, Xuân Thiều gặp lại người bạn thấy “đối thủ” cũng vẻ ngượng như anh. Cả hai đều chung ý nghĩ phải bái phục trí nhớ của “cụ” Tịnh.

V.H