Bài mới nhất

HẠC HỒNG

 18:14, 18/02/2019

Một trong những chủ đề của tiểu thuyết HẠC HỒNG là đề cập đến là vấn đề tôn giáo dòng Ki tô giáo và sự tác động của nó trong cuộc sống đương đại.

NGÔ VƯƠNG

 09:50, 13/02/2019

Đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử của nhà văn quân đội Phùng Văn Khai

ĐỌC, VIẾT, HỌC

 09:58, 25/12/2018

"Đổi mới văn học phải tiến hành đồng thời cả về nội dung lẫn hình thức, trong đó đổi mới nội dung phải được đặt ra trước nhất trong tâm thức nhà văn".

THỜI DÂU BỂ

 09:44, 25/12/2018

Đời tôi bao thứ đang còn khát/ Khát nhất lời em với tiếng cây

TRONG NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG

 09:31, 25/12/2018

Những bông hoa trắng cứ chúi vào nhau. Rũ rượi. Nhất là trong mưa. Những bông hoa trắng chúi vào nhau như những con nhạn ướt cánh rũ vùi. Đẹp. Man dại. Buồn bã.

GIAI ĐIỆU MÙA ĐÔNG

 10:50, 11/10/2018

Những dòng nước mắt chảy dài trên má tôi. Tôi hiểu đây là