Theo đó, các tác phẩm tranh phải phản ánh được hoạt động của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu, bao gồm: Hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường; hoạt động phòng, chống và khắc phục suy thoái ô nhiễm môi trường; ứng cứu xử lý sự cố môi trường trong các hoạt động quân sự, quốc phòng; khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động quân sự, quốc phòng; cải thiện chất lượng môi trường tại các khu vực quân sự và các khu vực có liên quan nhằm nâng cao sức khỏe bộ đội, giảm thiểu tác động bất lợi của các yếu tố môi trường đến chất lượng, độ bền của vũ khí, trang bị kỹ thuật; kiểm soát, giám sát ô nhiễm và quản lý chất thải quân sự; quan trắc phân tích đánh giá môi trường; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa. 
 

Tác phẩm tham gia dự thi là tranh cổ động vẽ bằng tay, đồ họa vi tính (ưu tiên các tác phẩm được vẽ bằng tay); số lượng không hạn chế. Tranh phải được vẽ trong năm 2015-2016, chưa được trưng bày tại các cuộc triển lãm tranh, không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh tranh cổ động nào đã có trong và ngoài nước. Cỡ tranh 54cm x 79cm, sau tranh chú thích rõ tên tác phẩm, thời gian sáng tác, họ tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Đối tượng dự thi là các cán bộ, họa sĩ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội, các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất (trị giá 7.000.000 đồng); 10 giải Nhì (mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng); 15 giải Ba (mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng); 30 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng) cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ tặng Bằng khen cho 3 tập thể và tiền thưởng (3.000.000 đồng) đối với các đơn vị có số lượng tác phẩm tranh có chất lượng gửi dự thi nhiều nhất, đơn vị nhận được nhiều giải thưởng cao nhất, đơn vị có nhiều tác phẩm tranh phản ánh hoạt động bảo vệ môi trường của bộ đội ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Tác giả có bài tham gia dự thi gửi về địa chỉ: Phòng Khoa học quân sự (Tổng cục Chính trị), số 61 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 535.535; Di động 0983.026.558; ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham gia cuộc thi vẽ tranh “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu” và tên cá nhân, cơ quan, đơn vị gửi. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 30-5 đến hết ngày 30-9-2016.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vào tuần đầu tháng 11-2016, tại Hà Nội.

Nguồn: QĐND (Thúy Nguyễn)