Thứ Năm, 05/05/2022 00:19

Chùm thơ dự thi của tác giả Cao Nguyên Quyền

Một vùng bán sơn địa/ loi doi mấy chục nếp sàn/ nghèo đói nên gọi làng Gầm/ hình dáng như cán mai, cán thuổng/ xiên chen dãy núi, dòng sông...

Trưởng bản

Trở trăn vầng trán
màn đêm chạy dài thân thể
mong ngày thóc ngô nằm rơớng
(1)
nắng dậy hương chạm chiều khan

Ới! Mường trên
ơi! Bản dưới
ra đây cùng xem người chằng điện lưới, người mở rộng đường
ran vui tiếng trẻ đến trường
nghiêng mái sàn xưa câu đối hát

Bing... bôồng... bing
tiếng cồng giục
ta về
mừng vía mùa cơm mới
hôông
(2) nếp thơm bếp lửa
no mắt bản
ấm lòng mường...

Từ nay vai già nhẹ hơn ngày cũ
hoan vui nhìn non nước mình
tay mang ánh chữ
mắt dịu sương thơm...

-------
1. Sàn để thóc, lúa.
2. Khúc gỗ khoét rỗng làm chõ đồ xôi.

Kí ức làng tôi

Một vùng bán sơn địa
loi doi mấy chục nếp sàn
nghèo đói nên gọi làng Gầm
hình dáng như cán mai, cán thuổng
xiên chen dãy núi, dòng sông

Mái sàn nghiêng
chiều

Lũ trẻ con không biết buộc diều
buổi đến trường, buổi đào cua, bắt ốc

Đồng một vụ hạt thóc gầy
tiếng mế ru đêm ngằn ngặt
mùa lũ sông củi rác lều bều

Câu xường đổ ướt tuổi thơ
chúng tôi lớn lên áo manh quần vá
tuổi chớm yêu hũm nước làm gương

Đêm trên sông
bến Cửa Hà, Phong Sơn
bom Mĩ dội

Tuổi hai mươi, mười tám lên đường
thẳng hướng tiền phương

Xa mẹ già, em gái
câu hát xường để lại
dang dở một đời trai

Ngày trở về
có lúc nhíu giọng quê
làng lớn rộng hơn xưa
giọng ru con trộn pha tiếng Kinh - Mường
lòng chạng vạng
nếp sàn xưa khói tỏa…