Thứ Bảy, 01/01/2022 00:09

Chùm thơ dự thi của tác giả Phát Dương

Không cánh/ Con chim bay bằng ý nghĩ/ Xa hơn cả những con chim chạm trời/ Trong hoài nghi của gió...

Tưởng tượng

Không cánh
Con chim bay bằng ý nghĩ
Xa hơn cả những con chim chạm trời
Trong hoài nghi của gió

Không ai biết những đôi cánh bện rơm giấu trong tổ
Con chim líu lo như cỏ mọc không nghỉ
Là chim nó vẫn muốn bay
Bầy đàn rời đi trú đông
Từng con chim như con mắt bầu trời nhìn lại

Cỏ khô, cành vụn, đất sét, lông vũ… không gì thay được đôi cánh
Chỉ có trí tưởng tượng
Con chim đang bay bên trong
Nó biết điều nằm ngoài giới hạn.


Bóng núi

Ngày thả những thành quách bằng giấy bồi rơi
Cánh đồng mênh mông chỉ còn bóng núi
Nhìn xa chỉ bằng cái ôm mà chắn mặt trời

Có ai đi về hướng đó không?
Những hàng cây tươi tốt chưa thoát khỏi sự che phủ của bóng
Gã tiều phu chỉ một lối mòn
Ken dày xác rễ

Đêm xuống núi chỉ còn như một ôm than
Của biết bao mùa nhóm lửa
Trời sáng bóng núi cũng dừng ngoài cửa
Những kẻ khước từ

Có tiếng gọi ở phía xa
Và bóng ai như bóng mẹ
Đôi bàn chân ngứa râm ran
Dội tiềm thức của một người nhớ núi

Chưa ai kể con nghe phía bên kia bóng núi là gì.