Thứ Sáu, 27/12/2019 16:35

Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2019

Về tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2019 cho hai tác phẩm và trao Tặng thưởng văn học trọn đời đối với Nhà văn Lê Minh Khuê.

Trong hai ngày 17 và 21 tháng 12 năm 2019, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã họp và xem xét hai phần việc quan trọng trong năm là chọn Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2019 và xét phát triển hội viên mới trên cơ sở đề nghị của các Hội đồng chuyên môn, các Ban chuyên trách và các thành viên BCH. Theo đó, BCH Hội đã biểu quyết thống nhất và ra Quyết nghị chính thức.

Về tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2019 cho hai tác phẩm sau:

1. Thị dân tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà, NXB Trẻ - 2019,
2. Hà Nội từ góc nhìn văn chương của Bùi Việt Thắng, NXB Hà Nội – 2019.

Và trao Tặng thưởng văn học trọn đời đối với Nhà văn Lê Minh Khuê.

Về kết nạp hội viên mới cho 37 tác giả là:

1. Nguyễn Văn Học

2. Vũ Viết Ngà

3. Nguyễn Chính

4. Trịnh Bá Sướng

5. Ngô Ngọc Thăng

6. Chu Thị Minh Khương

7. Lê Hà

8. Đỗ Minh Cầm

9. Trần Đức Cường

10. Dương Văn Lượng

11. Nguyễn Khoái

12. Lê Nguyễn Yên Phong

13. Đậu Hoài Thanh

14. Lê Thanh Hùng (Lê Thanh)

15. Nguyễn Quốc Lập

16. Ngô Đức Hành

17. Nguyễn Thanh Tùng

18. Kim Quốc Hoa

19. Bùi Quảng Bạ

21. Nguyễn Phương Anh

22. Nguyễn Thị Hồng Hà

23. Khúc Hồng Thiện

24. Nguyễn Văn Trụ (Vĩnh Trụ)

25. Nguyễn Đăng Thuyết

26. Nguyễn Thị Ngọc Mai

27. Nguyễn Đăng Giáp

28. Nguyễn Hữu Thăng

29. Nguyễn Kim Hiền

30. Nguyễn Thị Thiện

31. Lê Quang Viêm

32. Chu Thị Thu Hằng (Nguyệt Chu)

33. Nguyễn Văn Thọ

34. Trương Vân Ngọc

35. Lê Thanh Minh

36. Vũ Anh Thư

37. Hoàng Tiến Thắng.

Hội Nhà văn Hà Nội công bố Quyết định của Chủ tịch Hội vào Buổi họp Tổng kết công tác năm 2019, ngày 25/12/2019 tại Rạp Đại Nam, TP Hà Nội.

Hội Nhà văn Hà Nội