Thứ Ba, 30/07/2019 13:19

Họp báo về Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

Tiêu chuẩn xét tặng thưởng là tác phẩm đã được xuất bản phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn.

 Sáng 30/7 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức họp báo thông tin về Kỳ họp thứ sáu của Hội đồng và Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018.

Theo đó, Kỳ họp thứ sáu của Hội đồng sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 1/8 tại Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội). Tại kỳ họp này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận về các hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6. Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai từ nay đến hết năm 2019.

Về Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018, TSKH Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng cho biết: đây không phải là giải thưởng, mà là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và giao cho Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện.

TSKH Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng chủ trì buổi họp báo

Mục đích của việc tặng thưởng là khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này.

Tiêu chuẩn xét tặng thưởng là tác phẩm đã được xuất bản phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có định hướng trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước... có tác dụng trực tiếp, góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Tham gia xét giải năm nay, tổng số có 86 tác phẩm, trong đó có 37 sách, 49 bài viết và chương trình phát thanh được các cơ quan, đơn vị đề nghị xét tặng thưởng.

Căn cứ kết quả xét của các Tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn, Ban Chỉ đạo đã xem xét, cân nhắc thống nhất đề nghị quyết định trao tặng thưởng cho tổng số 15 tác phẩm, trong đó, mức A: 4 tác phẩm; mức B: 6 tác phẩm; mức C: 5 tác phẩm.

Đánh giá về các tác phẩm, TSKH Phan Đình Tân chia sẻ: năm nay, số lượng tác phẩm gửi về nhiều hơn năm ngoái, chất lượng cũng tốt hơn. Đặc biệt là, năm ngoái không có tác phẩm nào được trao giải A, thì năm nay có tới 4 tác phẩm được giải A. Các tác phẩm được lựa chọn trao thưởng đều đáp ứng được các tiêu chuẩn xét tặng thưởng.

Chương trình Lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 1/8/2019 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành liên quan.

THANH AN