Thứ Sáu, 28/06/2019 08:54

MIỀN CA DAO

"Đẹp như ca dao. Yêu như ca dao.
Say như ca dao. Duyên như ca dao.
Nếu có một thứ gọi là
Duyên dáng Việt Nam thì
chính là Duyên dáng ca dao..."

"Đẹp như ca dao. Yêu như ca dao.
Say như ca dao. Duyên như ca dao.
Nếu có một thứ gọi là
Duyên dáng Việt Nam thì
chính là Duyên dáng ca dao.
Trao gửi ca dao là trao gửi
những tĩnh ý chân phương,
là trao gửi những thông điệp
về sự tử tế và yêu thương vô điều kiện.
Miền ca dao là một miền đẹp bất tận
và trong trẻo đến vô cùng."

Miền Ca dao
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - Phát hành dự kiến 10/07/2019