Thứ Bảy, 14/08/2021 00:29

Thơ dự thi của tác giả Nguyễn Đức Thịnh

Bên gốc sấu già có một sân ga/ Ngày ngày đón, tiễn tiếng chuông tàu điện/ Cũng sân ga này tôi đợi em nhưng em không đến...

Sân ga


Bên gốc sấu già có một sân ga
Ngày ngày đón, tiễn tiếng chuông tàu điện
Cũng sân ga này tôi đợi em nhưng em không đến

Ngày tôi ra chiến trường trong ba lô có một nửa câu thơ
Nửa nắng
Nửa mưa
Nửa đời ra trận

Ngày về gặp lại cây sấu già sân ga có còn đâu
Có ai sang Long Biên cho tôi vít nhịp cầu hai miền gọi
Người ơi có đợi

Chiều hoàng hôn bối rối
Chỉ còn cây sấu già ngả bóng xuống hồn tôi!