Thứ Ba, 18/01/2022 11:37

Thơ dự thi của tác giả Nguyễn Thanh Vân

Miền quê nghèo đầy dấu tích chiến tranh/ ngày đêm rập rình tiếng mìn phá đá/ những ngọn núi cụt đầu/ những người tạc tượng Phật Quan Âm...

Người đàn bà không hoá đá

Ba cuộc chiến tranh
ba vòng khăn tang
trên mái đầu người đàn bà nhỏ bé
nỗi đau
số phận
như muốn chị hóa hòn đá vọng

Không còn con để bế
đứa con trai duy nhất của chị
nằm lại bên kia động Tam Thanh

Miền quê nghèo đầy dấu tích chiến tranh
ngày đêm rập rình tiếng mìn phá đá
những ngọn núi cụt đầu
những người tạc tượng Phật Quan Âm
bỏ nghề bỏ quê lên phố

Người đồng đội của anh từ chiến trường Quảng Trị
chống nạng gỗ bốn năm ròng đi tìm
theo di nguyện cuối cùng của anh
không để chị hóa thành nàng Tô Thị

Đất nước
biết bao người đàn bà như chị
nếu tất cả nỗi đau kia
hóa đá
các anh biết về đâu…