Thứ Bảy, 25/07/2020 00:56

Thơ Nguyễn Biên và Trương Thiếu Huyền

Chiếc bàn nhỏ, nằm kề ngay cửa sổ/ Vị mùa màng theo gió vẫn qua thăm/ Mùi thơ ấu bóng lên từng thớ gỗ/ Thuở hàn vi tôi áp má khi nằm...

NGUYỄN BIÊN
Từ những điều rất nhỏ

Chiếc bàn nhỏ, nằm kề ngay cửa sổ
Vị mùa màng theo gió vẫn qua thăm
Mùi thơ ấu bóng lên từng thớ gỗ
Thuở hàn vi tôi áp má khi nằm

Căn nhà nhỏ, nằm bên đồng đầy gió
Nơi rạ rơm còn vương phía hiên đời
Nơi ngô lúa trổ đoá vàng châu thổ
Nơi khói chiều bay mái bếp chơi vơi

Ngôi làng nhỏ, nằm ngay rìa con lộ
Cây mạ cằn mẹ cấy thửa giêng hai
Mớ tôm tép cha đơm đồng sau lũ
Để ta nay vuông vức trọn hình hài

Cha tôi nhỏ, cái tay cày cũng nhỏ
Vẫn đồng chiều lội buốt mấy đời trâu
Mẹ tôi bé, thương quắt mùa gọng vó
Xoa mặt ao cả kiếp chẳng lên màu

Ai mặt phố cho môi người son gió
Phấn vô thường thoa mịn má cần lao?
Ta khôn lớn từ những điều rất nhỏ
Một đời cha với mẹ nhặt gom vào.

- Ảnh:


TRƯƠNG THIẾU HUYỀN
Bây giờ gió những đẩu đâu

        Bờ đê tìm dế cùng chơi
Dế em xứng với dế tôi vợ chồng
        Cái ngày em mặc áo hồng
Tôi còn đánh giậm bờ sông cuối làng

        Chiến tranh xóm nhỏ lìa tan
Tháng năm thêm rộng tán bàng tuổi thơ
         Chuyện xanh như cỏ đến giờ
Nghe con chim hót phất cờ bông lau

         Bây giờ gió những đẩu đâu
Để cho mây trắng trên đầu ngẩn ngơ.