Thứ Tư, 27/11/2019 15:46

Thủy điện Hòa Bình - công trình của thế kỉ XX

Với dung tích 9 tỉ m3 nước, ngoài nhiệm vụ cắt giảm lũ và cung cấp nguồn điện năng cho hệ thống điện lưới quốc gia, thủy điện Hòa Bình còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết chống hạn để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ... (HOÀNG THÀNH)

Nhà máy Thủy điện Hoà Bình được xây dựng trên dòng sông Đà thuộc tỉnh Hòa Bình. Đây là nhà máy thủy điện lớn của Việt Nam trong thế kỉ XX. Với dung tích chứa 9 tỉ m3 nước, ngoài nhiệm vụ cắt giảm lũ và cung cấp nguồn điện năng cho hệ thống điện lưới quốc gia, thủy điện Hòa Bình còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết chống hạn để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; cải thiện giao thông đường thủy và tăng cường nguồn nước phục vụ nhu cầu dân sinh. 

Công trình khởi công ngày 6/11/1979, khánh thành ngày 20/12/1994. Với công suất thiết kế 1920 MW mỗi năm, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hòa lưới điện quốc gia khoảng 8,16 tỉ kWh.
 Con đập cao 128m, dài 734m làm hoàn toàn bằng đất, đá và bê tông, mực nước dâng tối đa 120 m.
Gần 50 triệu mét khối đất, đá được đổ vào con đập với hơn sáu mươi vạn người làm trong vòng mười lăm năm ròng rã.
Phía trong nhà máy, các khâu đoạn đều được tự động hóa.
Phòng điều hành chỉ có một vài kĩ sư điều hành.
 Kĩ sư đang kiểm tra độ an toàn của hệ thống tuabin điện trong nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
Nhà truyền thống Thủy điện Hòa Bình, có đặt khối bê tông hình chóp cụt với chiều cao 1,8m, nặng gần 10 tấn là kho lưu trữ thư của những người xây dựng Thủy điện Hòa Bình gửi thế hệ mai sau.  

 Những bức thư ấn định sẽ được mở vào ngày 1/1/2100.

Một số vật dụng, máy móc xây dựng Thủy điện Hòa Bình cũng được trưng bày tại đây.

Biển báo nguy hiểm khu xả lũ của Thủy điện Hòa Bình.
Theo kế hoạch, Nhà máy thủy điện Hòa Bình sẽ được mở rộng với thiết kế ngầm trong núi sẽ được khởi công vào quý II/2020, hoàn thành phát điện tổ máy 1 vào Quý III năm 2023, phát điện tổ máy 2 vào quý IV/2023 và hoàn thành xây dựng công trình vào năm 2023.
Năm 2023 khi dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hoàn thành sẽ cung cấp sản lượng điện lớn hơn nhiều lần công suất hiện hành, đảmn bảo công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia tạo ra diện mạo mới, tiếp tục phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống lưới điện quốc gia.
Tổ chức trang: Vũ Thành Duy
Thực hiện: Hoàng Thành