Với gần 150 bức ảnh, triển lãm giới thiệu khái quát về sự phát triển trong 40 năm qua của Trung Quốc, thể hiện đường lối phát triển đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

40 năm qua, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đã đưa đất nước này trở thành nền kinh tế thứ hai của thế giới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc tăng bình quân 9,5%/năm, từ 53,3 tỷ USD lên khoảng 13.000 tỷ USD năm 2018. Trung Quốc là một trong các nước hàng đầu về công nghiệp chế tạo, thương mại hàng hóa, tiêu dùng, thu hút đầu tư và dự trữ ngoại hối.

Trưng bày gần 150 bức ảnh về thành tựu 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc
 
Trưng bày gần 150 bức ảnh về thành tựu 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc
Hình ảnh Trung Quốc sau 40 năm cải cách mở cửa trưng bày tại triển lãm.
Trưng bày gần 150 bức ảnh về thành tựu 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc
Triển lãm thu hút nhiều khách tham quan.

Thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh, triển lãm trình bày vết tích lịch sử và những thành tựu to lớn của cải cách mở cửa của Trung Quốc, đồng thời chứng minh những thành tựu to lớn từ sự hợp tác cùng có lợi của Trung Quốc với thế giới. Từ đó, người xem hiểu rõ hơn về quá trình phát triển cũng như cải cách và mở cửa của Trung Quốc; thành quả hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa…đã thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt- Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lê Khánh Hải nhấn mạnh: Triển lãm ảnh lần này là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần cho hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7-4.

Nguồn: QĐND (Khánh Huyền)