Thứ Sáu, 10/05/2019 15:49

Trung đoàn An Lão: Luyện quân - lập công - quyết thắng

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Đoàn An Lão luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 2 (còn gọi là Đoàn An Lão), thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1 thành lập ngày 8/5/1962 giữa lúc cuộc kháng chiến chống quân xâm lược diễn ra ác liệt. Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Đoàn An Lão luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bằng phương châm "đánh giỏi, bắn trúng, diệt gọn", Đoàn An Lão đã lập nhiều chiến công, đi vào trang sử vẻ vang của quân đội ta với những chiến thắng An Lão, Đèo Nhông, Thuận Ninh, Hoài Ân, Phù Cát… Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đoàn An Lão nằm trong đội hình của Sư đoàn Sao Vàng trực tiếp tham gia giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo điều kiện để chiến dịch Tây Nguyên đại thắng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 2/9/1973, Đoàn An Lão vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 10 tập thể, cá nhân cũng được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước, Đoàn An Lão tiếp tục củng cố, trở thành đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ra sức thi đua “luyện quân, lập công, quyết thắng” xứng danh đơn vị anh hùng. 

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn An Lão phát huy truyền thống trong công tác huấn luyện.
Luôn sẵn sàng vượt mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.
Xung phong vượt hào sâu tiêu diệt địch. 
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 luyện tập chiến thuật “Trung đội bộ binh vượt cửa mở, đánh chiếm đầu cầu”.
Nghiêm túc luyện tập.
Nụ cười chiến sĩ.
Chiến sĩ mới Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 huấn luyện ném lựu đạn.
Đồng diễn võ của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20, Trung đoàn 2.
Vượt chướng ngại vật nước - một trong những nội dung rèn luyện chiến sĩ khỏe. 
Phút giải lao của chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.
Sau giờ huấn luyện.

 Tổ chức trang: Vũ Thành Duy

Thực hiện: Bùi Hiệp