Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


Cuộc thi viết "Sài Gòn trong ta"

Thời hạn nhận bài dự thi đến hết ngày 15/8/2017.
Cuộc thi viết "Sài Gòn trong ta"
chu phoong arial moi copy - Công ty TNHH Văn hóa và Truyền Thông Lệ Chi (Chibooks) vừa phát động cuộc thi viết Sài Gòn trong ta, nhằm có thêm nhiều câu chuyện hay, cảm động về con người, văn hóa, ẩm thực… Sài Gòn.

Người dự thi gửi email câu chuyện về Sài Gòn, cùng các hình ảnh liên quan đến câu chuyện định kể. Hình ảnh do người dự thi tự chụp, hoặc sở hữu bản quyền ảnh. Bài dự thi không giới hạn nội dung đề tài viết, miễn là về mọi vấn đề của Sài Gòn. Mọi bài dự thi sau khi gửi cho Chibooks, không được đăng tải ngay trên trang FB cá nhân hoặc chia sẻ cho bạn bè.

thi 489

Thời hạn nhận bài dự thi đến hết ngày 15/8/2017 tại địa chỉ: chibooks.xuatban@gmail.com. Kết quả sẽ được công bố ngày 17/8/2017. Những bài viết hay sẽ được tuyển chọn in trong tập tản văn Sài Gòn trong ta, dự tính được Chibooks xuất bản trong năm 2017.

PV