Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

Chủ đề “Tem ASEAN” năm 2017 là quốc hoa.
Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN
chu phoong arial moi copy - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967 - 2017)”.
 
temvnasean 1502202444688

“Tem ASEAN” được các nước thành viên ASEAN nhất trí cùng phát hành hai năm một lần và thể hiện chủ đề chung do các nước thành viên đề xuất và lựa chọn. Trên mẫu tem sẽ có logo “ASEAN Post” cùng với hình ảnh đặc trưng của quốc gia mình.

Chủ đề “Tem ASEAN” năm 2017 là quốc hoa. Bộ tem của Việt Nam do họa sĩ Tô Minh Trang, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế với hình ảnh hoa sen hồng là quốc hoa của Việt Nam, trên nền của hình ảnh trống đồng.

Việc phát hành Tem ASEAN được đánh giá là bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN vì một Cộng đồng hòa bình, ổn định, thịnh vượng và ngày càng phát triển.

PV