Bộ phim dài 58 phút, được xây dựng theo quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh từ Đại hội Tours năm 1920 tới cuộc đấu tranh của Người chống chủ nghĩa thực dân Pháp giành độc lập cho Việt Nam. Thông qua nội dung bộ phim, người xem có thể thấy được quá trình thay đổi nhận thức, tư tưởng đấu tranh cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những quyết định mang tính lịch sử của Người để thực hiện mục tiêu giành độc lập, thống nhất và hòa bình cho đất nước. Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh bản Di chúc của Người, kêu gọi nhân dân Việt Nam tiếp tục giữ vững tinh thần cách mạng và duy trì sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi mua bản quyền, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự-Đài Truyền hình Việt Namlàm hậu kỳ phim, công chiếu trên VTV1 vào 20 giờ 10 phút, ngày 15-5 và một số đài truyền hình để giới thiệu đến đông đảo công chúng trong nước nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Nguồn: QĐND (Châu Xuyên)