Sự kiện

Gần một triệu đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Chủ Nhật, 28/03/2021 18:01

Lần đầu tiên việc triển khai Nghị quyết Đại hội đã được tiến hành nhanh chóng, đồng thời, trực tiếp từ trung ương đến địa phương, các bộ ngành thông qua một hội nghị trực tuyến kéo dài trong 2 ngày 27 và 28/3/2021. Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Gần một triệu đảng viên đã tham gia đợt học tập đầu tiên này.

Gần một triệu đảng viên khắp cả nước có mặt tại gần 7400 điểm cầu đã được kết nối trực tiếp với hội trường Diên Hồng của Tòa nhà Quốc hội để cùng nghe các chuyên đề học tập do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Công an là Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp truyền đạt. Các báo cáo viên đặc biệt này đều là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong chỉ đạo thực tiễn trên các lĩnh vực, vì thế, việc triển khai nghị quyết đã đảm bảo sát, đúng, đồng thời, nhất quán, từ trung ương đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021 đến năm 2030. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị “rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi… Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao cần phải được thực hiện nghiêm túc trong các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các bộ ngành, đoàn thể.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong hai ngày diễn ra, hội nghị đã quán triệt 5 chuyên đề. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương truyền đạt; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Trước đó, vào ngày 9/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kí ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chỉ thị nêu rõ nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Ngay sau khi Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Ban Bí thư đã tập trung chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan chuẩn bị mọi điều kiện về tài liệu, cơ sở vật chất để bảo đảm tốt nhất cho việc tổ chức hội nghị.

Từ hội trường Diên Hồng tại Tòa nhà Quốc hội, hội nghị đã được kết nối với 67 điểm cầu của các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và mở rộng đến hơn 7300 điểm cầu cơ sở.  Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cám ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt tại hội nghị cùng tham gia triển khai học tập trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công tốt đẹp, công tác triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đại hội đã được triển khai nhanh chóng, ứng dụng hạ tầng của Chính phủ điện tử để tổ chức học tập đồng loạt, hiệu quả. Đồng chí cũng nhắc nhở các cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương, các cơ quan, đơn vị, việc tổ chức học tập cần được tiếp tục triển khai theo phân cấp, khắc phục tình trạng ngại học, lười học tập lí luận, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết. Hệ thống các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông cũng cần học tập, nắm bắt để tuyên truyền rộng rãi về đường lối chủ trương của Đảng, nói đúng, nói trúng góp phần chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

Điểm cầu học tập Nghị quyết tại Hội trường Tổng cục Chính trị. - Ảnh: PV

Đảng bộ Quân đội đã tổ chức học tập với 139 điểm cầu trong toàn quân. Từ điểm cầu của Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tổng kết hai ngày học tập của các đầu mối trong Đảng bộ Quân đội và lưu ý một số điểm trong công tác tổ chức thực hiện việc học tập Nghị quyết, đề nghị thực hiện nghiêm túc theo lịch phân cấp cho các đầu mối trong quý 2 trên tinh thần, mọi người đều được học, cùng với đó vận dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với điều kiện đối tượng, đơn vị mình, xây dựng chương trình hành động cụ thể đối với từng cấp, để biến nghị quyết thành hành động trong cuộc sống.

PV

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Là nhân vật xuất hiện xuyên suốt bộ tiểu thuyết dài 7 tập Harry Potter của nữ văn sĩ J.K.Rowling, Severus Tobias Snape luôn gây cảm giác khó chịu và căng thẳng đối với người đọc từ lúc xuất hiện cho đến khi hạ màn... (TRẦN HỒNG HOA)

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Người đàn bà ngồi trên xe đi dạo trên đại lộ Nevski, vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều, mặc chiếc áo khoác với lông thú, với vẻ đẹp kiểu lai Digan... (BÌNH MINH)

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.