Sự kiện

Khai mạc Hội nghị tập huấn của Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương

Thứ Ba, 20/08/2019 11:00

 Sáng 20/8 tại Hải Phòng, Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật” dành cho cán bộ các địa phương, đơn vị khu vực phía Bắc.

Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.

Trong phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nói: Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, Đảng ta đã nhìn nhận, một trong những khuyết điểm, yếu kém của hoạt động văn học, nghệ thuật là “năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế; nội dung và phương thức lãnh đạo chậm đổi mới; chưa lường hết được tác động phức tạp, tiêu cực của kinh tế thị trường, dẫn đến sự lúng túng, thụ động khi định hướng và xử lý những vấn đề khách quan... Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, tham mưu, quản lý văn nghệ thiếu hiểu biết về văn học nghệ thuật, ít học tập, ngại tiếp xúc, nên hiệu quả lãnh đạo quản lý còn thấp, có sự hẫng hụt đội ngũ này ở cả tầng vĩ mô và ở các đơn vị cơ sở”.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ khai mạc Hội nghị

Từ thực trạng đó, Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật” là sự cần thiết, quan trọng nhằm thúc đẩy sự chuyển biến, phát triển của văn hóa, văn học, nghệ thuật với ba giải pháp chính: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

Trong bối cảnh thực tiễn sáng tạo văn học, nghệ thuật và thực tiễn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật vẫn tiếp tục vận động theo chiều hướng ngày càng phong phú, đa dạng và nhiều khuynh hướng như hiện nay, thì vấn đề trên đây là nhiệm vụ then chốt, có tính chất lâu dài.

Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng liên tục mở các hội nghị tập huấn, nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật cho đội ngũ cán bộ quản lý, nghệ sĩ trong cả nước. Đại diện Hội đồng cho biết, sẽ tiếp tục duy tri hoạt động này, cố gắng đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt và thảo luận, nâng cao một bước hiệu quả của các hội nghị. Hội đồng mời những báo cáo viên có kinh nghiệm về chuyên môn , đã và đang trực tiếp tham gia lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật báo cáo các chuyên đề.

Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật” sẽ có các chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tình hình Sân khấu hiện nay - Vấn đề và giải pháp; Tình hình Điện ảnh hiện nay - Vấn đề và giải pháp; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật. Hội nghị có sự tham dự của 252 học viên, kéo dài từ ngày 20/8 - 22/8/2019.

PV

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)