Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổng cục quan tâm việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20-4-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội giai đoạn hiện nay” và Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bảo đảm chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị đã bảo đảm đầy đủ, đúng tiêu chuẩn sách, báo, tạp chí, phục vụ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP và người lao động. Nhiều đơn vị đã xây dựng, duy trì một số điểm đọc báo quân dân ở các địa bàn đóng quân khu vực Hòa Bình, Nghệ An và Tây Nguyên. Hệ thống thiết chế văn hóa được tổng cục và các đơn vị đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Tổng cục Chính trị; trong đó Bảo tàng Vũ khí đã làm tốt việc sưu tầm, lưu giữ, trưng bày hơn 5.390 hiện vật, 5 năm gần đây đã đón tiếp, phục vụ hơn 30.140 lượt khách tham quan. Các nhà, phòng truyền thống ở các đơn vị thường xuyên được củng cố, trưng bày hiện vật, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống quân đội, truyền thống Tổng cục Kỹ thuật và truyền thống đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Hệ thống thư viện, phòng đọc làm tốt việc lưu giữ tư liệu, trưng bày, giới thiệu sách báo, phục vụ bạn đọc nghiên cứu, học tập, giải trí. Các phòng Hồ Chí Minh duy trì nền nếp hoạt động của các tổ công tác chuyên môn. Trong 5 năm gần đây, các đơn vị trong tổng cục đã tổ chức chiếu phim nhựa phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân được 628 buổi ở 22 điểm chiếu, bảo đảm mỗi tháng bộ đội được xem hai chương trình phim (1 phim nhựa và 1 phim đĩa hình). 100% đơn vị cơ sở có hệ thống truyền thanh nội bộ. Hệ thống pa nô, khẩu hiệu từ cơ quan tổng cục đến các đơn vị cơ sở được bố trí hợp lý, nội dung thiết thực theo từng giai đoạn, nhiệm vụ, chủ đề thi đua và các cuộc vận động, qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cổ vũ bộ đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tích cực chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh nơi thành lập Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật. Ảnh: TUẤN NGHĨA.
 

Cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP và người lao động trong Tổng cục Kỹ thuật đã có nhận thức ngày càng tốt hơn về hoạt động văn hóa văn nghệ và nhu cầu thẩm mĩ cũng cao hơn, vì vậy hoạt động văn hóa văn nghệ ở đơn vị cơ sở ngày càng thu hút được nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi tham gia. Phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn tổng cục luôn được duy trì và phát triển cả về diện rộng và chiều sâu, phong phú về hình thức. Từ năm 2014 đến nay, các đơn vị trong tổng cục đã tổ chức được 625 buổi liên hoan, giao lưu văn hóa, thể thao giữa đơn vị và địa phương trên địa bàn đóng quân; phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn được 194 buổi; phối hợp với Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức tập huấn cho gần 100 hạt nhân văn nghệ, làm nòng cốt xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở.

Hướng tới Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng cục Kỹ thuật, 11 cụm đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng, thu hút sự tham gia của 67 đơn vị cơ sở với 403 tiết mục. Những tiếng hát, lời thơ, điệu múa đã vang lên khắp nơi, từ hội trường, phòng họp, sân chơi, đến các nhà kho, giảng đường hay trong xưởng máy... trở thành sân khấu vui nhộn của các nghệ sĩ quần chúng. Hiện nay các đơn vị trực thuộc tổng cục đã lựa chọn những tiết mục xuất sắc, những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu xây dựng, luyện tập chương trình nghệ thuật của cơ quan, đơn vị để chuẩn bị tham dự chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca người lính Kỹ thuật” chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Tổng cục Kỹ thuật (10-9-1974 / 10-9-2019).

Trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy tổng cục, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện văn hóa công sở, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN TIẾN DŨNG (*)

(*) Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật

Nguồn: QĐND