Dự chương trình có Đại tá Bùi Hải Sơn, Tư lệnh, Phó trưởng Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng; lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh vệ và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 2019, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trong Ban đã triển khai nhiều nội dung công tác trọng tâm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Trao giải Cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc 50 năm giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao thưởng các đồng chí đoạt giải trong cuộc thi.

Nhân dịp này, Ban Quản lý Lăng tổ chức Cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tuyên truyền quá trình 50 năm đơn vị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Các bài viết tham gia cuộc thi tập trung phản ánh gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi lại những kỷ niệm sâu sắc, dấu mốc quan trọng có ý nghĩa gắn liền với 50 năm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của các cơ quan, đơn vị; nghiên cứu nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện Di chúc của Bác trong các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là tâm tư, tình cảm chân thành của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động đang vinh dự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở Lăng Bác.

Nguồn: QĐND (Hồng Sáng)