6 cơ quan tư tưởng - văn hóa Tổng cục Chính trị tổng kết phong trào thi đua

Thứ Tư, 07/10/2020 16:20

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Khối thi đua số 4 Tổng Cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Khối thi đua số 4 bao gồm Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Thư viện Quân đội và Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Năm nay, Tạp chí Văn nghệ Quân đội là đơn vị đảm nhận Khối trưởng khối thi đua.

Khối thi đua số 4 TCCT.

Trong báo cáo tổng kết, Trung tá Phùng Văn Khai, Phó Tổng biên tập Tạp chí VNQĐ cho rằng, năm 2020, trước tình hình xã hội có nhiều biến động, Khối thi đua 4 đã quán triệt, thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của Khối thi đua 4 đã được triển khai tích cực, toàn diện, hiệu quả. Báo cáo cũng chỉ ra chi tiết các thành tích đã đạt được của 6 đơn vị, đặc biệt, các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cũng chỉ rõ, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 của Khối thi đua 4 đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả; diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào của các cấp, các ngành, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị của Khối nỗ lực phấn đấu, nêu cao ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết, kiên định niềm tin, có tinh thần cảnh giác cách mạng. Phong trào thi đua đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Phùng Văn Khai trao lại cờ đảm trách Khối trưởng cho Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.

Về phương hướng năm 2021, Đơn vị đảm nhận Khối trưởng khối thi đua nhấn mạnh đến việc cần tập trung thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị trong Khối hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; giữ vững tôn chỉ mục đích, định hướng chính trị; bám sát các sự kiện và tình hình thực tiễn, thi đua hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ phản ánh, tuyên truyền. Tuyên truyền, giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, phản động.

Góp ý trong hội nghị, các đơn vị đều nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo và đề xuất rằng, các đơn vị cần tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức quần chúng để cùng nhau phối hợp hoạt động, tạo điều kiện giúp đỡ nhau. Trước tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid-19, khối thi đua số 4 cần phối hợp tuyên truyền, giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công việc cũng như lan tỏa tích cực các hoạt động trong và ngoài quân đội.

Các đơn vị cũng thống nhất, trong thời gian tới, việc liên kết website cần được đẩy mạnh trong phạm vi khối thi đua để các hoạt động không chỉ dừng lại ở phạm vi hoạt động của mỗi đơn vị mà còn được tuyên truyền hiệu quả qua kênh thông tin Internet.

Hội nghị cũng bỏ phiếu đề xuất các cơ quan, đơn vị nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và của TCCT. Cuối hội nghị, Tạp chí VNQĐ cũng trao lại cờ đảm trách khối trưởng năm 2021 cho Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.

PV

VNQD
Thống kê