Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1: Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu

Thứ Sáu, 09/09/2022 15:50

Sau 10 năm triển khai công tác huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, nhờ sự linh hoạt, sáng tạo, vận dụng cụ thể hóa trong xây dựng nghị quyết và không ngừng đổi mới trong công tác huấn luyện, chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn phòng không 210, Quân khu 1 đã không ngừng được nâng lên. Nhiều năm liên tục, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Huấn luyện giỏi”.

Công tác huấn luyện đảm bảo lực lượng sẵn sàng chiến của Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1 luôn được đề cao trong mọi tình huống.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng ủy các cấp Với quan điểm “cán bộ là gốc của mọi công việc”, Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1 đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; duy trì nghiêm túc và nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí cơ bản đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp… đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đội ngũ cán bộ không ngừng tự học, tự rèn luyện vươn lên với nhiều chuyển biến tiến bộ rõ nét. Hiện nay, 100% cán bộ các cấp trong toàn Lữ đoàn huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% cán bộ Tiểu đoàn, 85% cán bộ đại đội, 80,5% cán bộ trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi; 55% Tiểu (khẩu) đội trưởng huấn luyện được một số nội dung về kĩ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người, chuyên ngành, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đại tá Tô Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Hằng năm, Đảng ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện; quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu và của Lữ đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; trong đó đặc biệt coi trọng việc cụ thể hóa các mục tiêu trong xây dựng nghị quyết ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở sao cho phù hợp thực tiễn, sát với nhiệm vụ công tác huấn luyện; tập trung thực hiện tốt 4 đổi mới: về tư duy, nhận thức; về cơ chế chỉ đạo, điều hành; về nội dung, tổ chức, phương pháp và về công tác bảo đảm cho huấn luyện.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến
đấu tại trận địa pháo phòng không 37mm thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 210, Quân
khu 1.

Thượng tá Phạm Phùng Hồi, Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng chia sẻ: Một trong những nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn hết sức quan tâm chú trọng, đó là công tác bảo đảm huấn luyện. Hằng năm trên cơ sở ngân sách, kinh phí bảo đảm của trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lí, lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm như: xây mới, củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ huấn luyện theo hướng cơ bản, chính quy, thống nhất, có tính ứng dụng cao, thuận tiện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; đồng thời đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật áp dụng cho nhiệm vụ huấn luyện, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Lữ đoàn. Ngoài ra, đơn vị luôn chủ động tạo nguồn kinh phí từ tăng gia sản xuất, đầu tư hàng trăm triệu đồng mỗi năm để góp phần bảo đảm vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục chính trị đạt kết quả tốt nhất.

Khẩu đội pháo 37mm, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 210 cơ động về vị trí chiến đấu.

Với những giải pháp và biện pháp đã thực hiện trong những năm qua Lữ đoàn Phòng không 210 đã đạt kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục trong huấn luyện hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 72,6% đến 82,5% đạt khá, giỏi. Quân khu và Cục Phòng không Lục quân kiểm tra, phúc tra kết quả huấn luyện chuyên ngành phòng không đều đạt giỏi; nhiều năm liền, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Đây chính là tiền đề vững chắc để trong những năm tới, Lữ đoàn phòng không 210 tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, gắn với Nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bùi Hiệp 

VNQD
Thống kê