English Page

Hanoi Poetry Day features "Harmony of the Country"

Tuesday, 27/02/2024 15:59

Hanoi Poetry Day took place at Van Mieu Quoc Tu Giam (the Temple of Literature) on February 23, contributing to a solemn and attractive opening to the series of events on Vietnam Poetry Day 2024, with the theme "Harmony of the Country".

Readers who love poetry come to Hanoi Poetry Day at Van Mieu Quoc Tu Giam (the Temple of Literature).

The event was organised by the Hanoi Literature and Arts Union and the Hanoi Writers Association.

Joining the poetic atmosphere of Vietnam Poetry Day taking place in many localities across the country on the full moon of the first lunar month, Hanoi Poetry Day was organised for the first time with the consent and direction of the Party Committee of Hanoi and Hanoi People's Committee.

Although it opened in heavy rain, the event attracted large numbers of people and tourists with its unique art performances.

Chairman of the Hanoi Writers Association Tran Gia Thai affirmed that the organisation of Hanoi Poetry Day aims to encourage writers and artists to create works of high ideological and artistic value to meet the needs of enjoying literature and art in the new era; and to bring literary and artistic works to all classes of people.

Writer Tran Gia Thai gives the opening speech.

After the opening speech and drumming to open the festival, the art programme opened with a vibrant drum and dragon dance performance. Following, People's Artist Tran Quoc Chiem recited the poem "Nguyen Tieu" by President Ho Chi Minh in a profound, sacred, and solemn manner.

Audience members have the opportunity to enjoy many works by authors of many generations.

The main stage, where inspirational poetry and music performances take place.
Visitors enjoy the unique paintings and photographs.

Responding to Hanoi Poetry Day, on the campus of Van Mieu Quoc Tu Giam (the Temple of Literature), there is also an exhibition space organised by the Hanoi Photography Association and the Hanoi Fine Arts Association, displaying works about Hanoi, spring, and the country.

Source: NDO

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)