Đi làm nương cũng cần đo thân nhiệt

Thứ Sáu, 21/08/2020 06:00

Bức ảnh này tôi chụp ở chốt chặn phòng chống dịch Covid -19 tại mốc 196 biên giới huyện Xín Mần, Hà Giang. Để được vào chốt chặn này chúng tôi đã phải vượt hơn 4 cây số đường rừng trơn trượt sau cơn mưa. Chốt chặn phòng dịch tại mốc 196 đã được duy trì từ những ngày đầu khi dịch Covid-19 xuất hiện, những chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Mần cùng dân quân tự vệ địa phương ngày đêm canh gác ngăn chặn những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép vào biên giới nước ta qua các đường mòn lối mở.

Bên các mốc biên giới là những nương ngô của đồng bào dân tộc canh tác. Tôi có mặt và chụp bức ảnh này lúc 7 giờ sáng, khi bà con đến nương ngô đang chuẩn bị cho thu hoạch nằm sát khu vực biên giới, họ đã được các chiến sĩ tiến hành kiểm tra thân nhiệt và tuyên truyền phòng chống dịch.

Là huyện biên giới với nhiều đường mòn lối mở, bà con hai nước Việt Nam - Trung Quốc thường xuyên qua lại giao lưu buôn bán, thăm thân nên công tác kiểm dịch càng được Đồn Biên phòng Xín Mần nâng cao hơn hết. Kiểm tra thân nhiệt cho bà con giáp vùng biên là cách phòng dịch từ trong và ngoài mà cán bộ, chiến sĩ biên phòng Xín Mần đang thực hiện.

Nên là không phải ở thành phố và tại các cơ quan, công sở mới có đo thân nhiệt đâu, giữa rừng, đi làm nương bà con cũng được đo thân nhiệt đấy.

Nguyễn Văn Toan (Hà Giang)

VNQD
Thống kê