English Page

Central Highlands preserves traditional culture

Tuesday, 02/01/2024 13:33

The first culture, sports and tourism festival for ethnic groups in the Central Highlands has contributed to preserving their traditional values, while tightening their solidarity.

Taking place in Kon Tum province from November 29 to December 1, the festival brought together more than 600 artists and artisans from the five Central Highlands localities of Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong and Lam Dong.

The “space of the gong culture” is recognized as a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO in 2005.

It featured many fascinating events, including the introduction of traditional festivals and rituals, the exhibition of traditional cultural products, and folk games such as tug-of-war and stick pushing.
The “space of the gong culture” is recognized as a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO in 2005.
Kra Janh Krong from Lam Dong province said through the event, he and other artisans could exchange experience in preserving cultural values and promoting them among the community.

Kon Tum has earmarked more than VND 6.6 billion (USD 271,576) to implement a strategy for ethnic affairs in the 2022-2023 period, focusing on restoring, preserving and promoting traditional cultural identities and festivals of Ro Mam people; studying, collecting, preserving and displaying the traditional cultural heritage of ethnic minorities; and building products in service of tourism development.

The province has also coordinated with the Department of Ethnic Culture under the Ministry of Culture, Sports and Tourism to build model clubs of culture and art preservation.

Deputy Director of Kon Tum province’s Department of Culture, Sports and Tourism Phan Van Hoang said the locality will work to achieve the major targets of preserving, restoring and promoting the cultural value of Rong house of ethnic minorities, and implement a project on preserving and promoting the space of gong culture in the 2021-2025 period.

The Central Highlands is now home to a treasure trove of tangible and intangible cultural heritage items which hold historical values, including Rong house (a variation of stilt-houses unique to the Central Highlands), dai house (long house), lithophone, festivals associated with the “space of the gong culture” which was recognized as a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO in 2005.

Nguyen Thi Hai Nhung, head of the Department of Ethnic Culture, said the festival helped raise public responsibility for preserving and promoting the traditional culture of ethnic minorities in the Central Highlands in general and Kon Tum in particular.

The ministry will coordinate closely with ministries, agencies and the localities to organize the festival every two years, she said.

Source: VNA

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)