English Page

Film week marking VPA’s foundation opens

Thursday, 21/12/2023 09:43

The People's Army Cinema opened the film week on December 17 evening in Hanoi.

The week is to celebrate the 79th founding anniversary of the Vietnam People's Army (VPA) (December 22, 1944 - 2023), the 79th anniversary of the General Department of Political Affairs (December 22, 1944 - 2023) and the 34th anniversary of the Whole People’s Defense Festive Day (December 22, 1989 - 2023).

Major General Le Xuan Sang, Deputy Director of the Department of Political Education and Information under the General Department of Political Affairs, addresses the event.

The films to be screened during the week are those produced by the People's Army Cinema and other domestic film studios. The six films are documentary films “Sounds of Mountains and Forests,” “Ms. Cham,” “Still in the Deep Sea,” and feature films “Road of Letters,” “Good Land,” and “Rose Squad.”

The documentary films “Blue Desire" by director Nguyen Dieu Hoa, “Green Stars in the Sea Waves” by Meritorious Artist, Director Bui Tuan Dung were projected at the opening ceremony.

In his opening remarks, Major General Le Xuan Sang, Deputy Director of the Department of Political Education and Information under the General Department of Political Affairs, said that the films are about revolutionary wars and post-war, with vivid and clear features of Uncle Ho's soldiers. The film week is to honor the glorious tradition of the heroic Vietnam People’s Army and to confirm the sound leadership of the Party and State in different historical periods and in national renewal process and international integration.

Delegates at the event.

Gen. Sang hoped that the films will leave deep impressions of Uncle Ho’s soldiers in the heart of each viewer, helping bring activities and life of soldiers in peacetime closer to people throughout the country, so that they can understand more, show more trust in, and sympathy with troops who have overcome hardships, even made sacrifices to the national construction and defense.

The film week will last until December 20.

Source: qdnd (translated by Song Anh)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)