English Page

Tay and Nung people celebrate Thanh Minh festival

Friday, 12/04/2019 09:10

The Thanh Minh (grave-visiting) festival, which falls on the third day of the third lunar month, is one of the most important festivals of the Tay and Nung ethnic groups as it is a celebration to remember the credits of parents, ancestors and the dead.

Families preparing trays of offerings for ancestors at Thanh Minh festival (Photo: caobangtv.vn)

In the Tay and Nung people’s belief, Thanh Minh festival is a time for family reunion, no matter where they are living or working far from hometown, they always return home ahead of the festival to join their other family members on the occasion.

One day ahead of the festival, each family prepares a tray of offerings, the more number of households the family has, the more abundant their offerings will be.

In the northern province of Cao Bang, from early in the morning of the opening day, people flock to the hillsides and mountain sides, where the graveyard and cemeteries are located, carrying their offerings, such as boiled chicken, pork, fruits, votive papers, eggs, wine, and coloured sticky rice, including the two indispensable colours of black and red.

A tray of offerings prepared by Tay and Nung people in Cao Bang province for their ancestors at Thanh Minh festival (Photo: caobangtv.vn)

The colours of the sticky rice are made from leaves grown in the locales’ gardens. Not only producing natural and eye-catching colours, the leaves also bring a distinctive aroma to the dish.

As a celebration to pay tribute to the dead, the villagers also clean up and burn incense for unmarked graves during the festival.

After the visiting ritual, the family members gather together to enjoy the offerings and hold exchanges with other families.

The festival is also observed among Tay and Nung ethnic communities in Binh Phuoc, Binh Duong, and other South-eastern provinces, during which worshippers prepare ‘may nhuong’ (steamed bamboo shoots filled with minced pork) as an essential offering for their ancestors.

Source: ND online

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)