English Page

Vietnam steps up digitalisation of cultural heritage

Friday, 03/12/2021 13:50
Deputy Prime Minister Vu Duc Dam has signed a decision approving a programme on the digitalisation of Vietnam’s cultural heritage in the 2021-30 period.
 
Visitors at the UNESCO World Heritage site of Hoi An.
The programme aims to build a national database system on cultural heritage on a consistent digital platform, which serves the archive, management, research, conservation and introduction of heritage, thereby fostering sustainable tourism development.
 
It is also to step up digital transformation and integration of national digital data on cultural heritage.
 
The programme has set a target to digitalise all tangible, intangible and documentary heritage items recognised by UNESCO; together with national special relic sites and national treasures.
 
People working in the sector will receive training on digital transformation skills.
 
To realise the set targets, the programme will strive to complete relevant mechanisms, policies and legal regulations.
 
It will work to build an archive digital platform and common sets of standards on archive, as well as create digital data on cultural heritage and operate a national database in an effort to offer open data access to organisations and individuals.
 
Source: NDO
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)