English Page

Virtual reality exhibition highlights Vietnam’s history and culture

Wednesday, 13/10/2021 14:52

A virtual reality exhibition has officially opened by young painters, featuring many artworks on Vietnamese history and culture by new technological advances.

The 3D space of the virtual reality exhibition “0 Essential”. (Photo: screenshot/via NDO)

The exhibition, entitled “0 Essential”, was initiated by painter Am Che (also called Phan Thanh Nam) and the group “Viet Su kieu hung” (Heroic Vietnamese History). The project gathered many famous illustrators and manga artists such as Thanh Phong, Do Thai Thanh, Nguyen Hoang Duong, Phuoc Thien, Hoang Nam Viet, Puck (Pham Dang Phuc), Kaovjets (Nguyen Cao Viet) and Rainn (Nguyen Hai).

Especially, when calling for artworks for the project, the organisers did not orient the painting’s themes; however, most of the entries featured historical characters and events or cultural features of Vietnam such as cuisine and traditional costumes.

On the virtual reality meeting platform Seensio, which was developed by a unit in Vietnam, the organising board has developed an event space in 3D format with three exhibition areas for around 80 paintings. This digital platform can create 3D characters representing attendees.

In addition to freely enjoying paintings, viewers can invite their friends to join and make characters and interact with each other. This form will help arouse viewers’ interest and offer a chance for friends and relatives to meet in a new and interesting way in the digital world.

Painter Do Thai Thanh's paintings are printed in postcards. (Photo: NDO)

Virtual reality exhibition is now a trend that is strongly applied in all fields, including arts, to conquer audiences of all ages.

At the exhibition “0 Essential”, the artists’ paintings printed in postcards are being sold to raise funds for the COVID-19 prevention and control fund. The event will last until the end of October 2021.

Source: NDO

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)