English Page

Vietnamese films to be screened at Expo 2020 Dubai

Wednesday, 29/09/2021 14:40

 Vietnam Film Week EXPO 2020 Dubai will take place at the World Expo 2020 Dubai, in the UAE, from the end of December 30, 2021, to January 5, 2022, according to the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

Expo 2020 Dubai complex. (Photo: Internet)

This is an event to celebrate Vietnam Day (December 30, 2021) within the framework of the expo.

The film week, directed by the Ministry of Culture, Sports and Tourism and is implemented by Department of International Cooperation, Department of Cinema, Vietnam Association for Cinema Promotion and Development, Netflix, Inc. and some Vietnamese film enterprises

Vietnam Film Week EXPO 2020 Dubai aims to introduce to the international public the unique works of Vietnamese cinema; promoting the modern Vietnamese film industry and rich in national identity; creating opportunities to introduce, contact, dialogue and exchange between artists, filmmakers and audiences; contributing to understanding the demands and opportunities of cooperation in the field of cinema with potential international partners.

Through the film screening programme, the film week also introduces the country, people and landscape of Vietnam with its diverse and attractive cultural features.

Films are screened at two main venues in the EXPO 2020 Dubai complex including the Terra Auditorium with up to 200 seats and the Dubai Millennium Amphitheater with over 1,000 seats.

The film Week will open on December 30, 2021.

The main events of film week include screenings of selected films of Vietnamese cinema, outdoor film screenings combining Ao dai (Vietnamese traditional long dress) performance and ethnic music performances, artist exchanges with audiences, visiting the Vietnam Exhibition House for moviegoers, and visiting the EXPO complex for delegates and guests of the organising board.

According to the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the selection criteria for screening films are that they be unique and humane films of Vietnamese cinema, produced within the past five years.

The organisers plan to invite two delegates who are directors/artists with films to attend Vietnam Film Week EXPO 2020 Dubai and representatives of related associations.

Source: NDO

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)

"Núi Đôi" và cô du kích mãi mãi mười bảy tuổi

"Núi Đôi" và cô du kích mãi mãi mười bảy tuổi

Nhắc đến nhà thơ Vũ Cao, người ta thường "đóng đinh" ông với bài thơ Núi Đôi. Nhưng cũng có khi người ta say sưa với Núi Đôi mà quên đi cái ông tác giả Vũ Cao nào đó?

Nguyên mẫu lí tưởng cho nhân vật

Nguyên mẫu lí tưởng cho nhân vật

Trong cuộc đời viết văn, có tác giả gặp được “nguyên mẫu lí tưởng” đầm đìa số phận ở đời thực, chỉ cần kể tả lại cũng thành nhân vật truyện ngắn, tiểu thuyết hay... (SƯƠNG NGUYỆT MINH)