English Page

Vietnamese photo named among world’s most spectacular travel images

Friday, 01/10/2021 10:45

Photo “Bamboo baskets seller” by Vietnamese photographer Ly Hoang Long won a merit award at the 2021 All About Photo Travel Contest.

The photo “Bamboo baskets seller” by Vietnamese photographer Ly Hoang Long (Photo: https://www.all-about-photo.com/)

The photo was taken in a craft village that has made bamboo fishing baskets for more than 200 years. It was captured as a resident of Tat Vien village, Tien Lu district, the northern province of Hung Yen, crossed a bridge with a bicycle carrying several dozens of the bamboo fishing baskets.

A photo description on the contest's website notes that “after the harvest crop, the farmers in Tat Vien village spent their spare time to knit the bamboo baskets for fishing, it was a traditional craft preserved for many generations. Then the baskets were loaded and moved around the region on the old man bicycle for sell”.

The baskets have a tubular shape with two ends tied with knots. They are used to catch fish and shrimp in shallow waters of slow streams and rivers.

The baskets are not only tools for catching fish, but also used as decorative items in interior design of hotels, restaurants, and shops.

All About Photo, an online magazine dedicated to showcasing the work of photographers around the world, received thousands of entries for the Travel Photos of the Year contest that was judged by a panel of 10 experts.

The first prize with a US$500 cash prize goes to Russian photographer Yulia Nevskaya for a shot featuring a family of small indigenous people far north of the country (Photo: https://www.all-about-photo.com/)

The first prize with a US$500 cash prize went to Russian photographer Yulia Nevskaya for a shot featuring a family of small indigenous people far north of the country.

All the works winning at the contest will be published in the AAP Winners Gallery and the 20th Edition of AAP Magazine.

Source: NDO

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)