English Page

Exchange on book “The teacher” of Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh held

Tuesday, 14/03/2023 15:24

On March 11, the Ho Chi Minh City Cultural House for Youth, Ho Chi Minh City's Department of Information and Communications, the People’s Military Publishing House, and Ho Chi Minh City Youth Union jointly held an exchange on a book titled “My teacher” of former Deputy Defense Minister Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh.

A short time after making debut, the book has attracted a lot of readers nationwide and has released nearly 6,000 copies.

During the exchange, Director and Chief-editor of the People's Military Publishing House Senior Colonel Pham Van Truong introduced the book to readers and youths in Ho Chi Minh City.

The book wrote about the life and career of late Major General, Hero of the People’s Armed Forces Dang Tran Duc, aka Ba Quoc and Nguyen Van Ta, former member of the Party Central Committee, Director of Department 12 of General Department II. He was known as one of the best agent of the country.

An overview of the event

The book features the great contribution of Major General Dang Tran Duc to the intelligence sector in the cause of national construction and defense and his family's silent sacrifice. It also recalls victories and stories about him.

Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh at the exchange

At the event, Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh held that this is the book for the youths. The story about Major General Dang Tran Duc and his comrades was not only about himself and the intelligence sector but also about Uncle Ho’s revolutionary cause which should be treasured and preserved.

He hoped that the book would help the youths in Ho Chi Minh City to get to know more about Major General Dang Tran Duc, thereby treasuring the value of peace.

Source: qdnd (translated by Minh Anh)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)