English Page

Exhibition recalls Mau Than General Offensive and Uprising in 1968 spring

Tuesday, 10/01/2023 00:21

A photo exhibition recalling the Mau Than General Offensive and Uprising in the spring of 1968, officially opened in Ho Chi Minh City.

The exhibition was arranged at Lam Son Park, on Dong Khoi Street (in front of the City Department of Culture and Sports) and Thong Nhat (Reunification) Hall.

In each location, 88 photos are on display to highlight the major developments of the General Offensive and Uprising in the spring of 1968.

The delegates visit the exhibition at Lam Son Park. (Photo: NDO)

The exhibition expressed the fighting spirit of the Vietnamese army and people during the historic campaign in 1968, as well as the great support from the great rear of the North for the southern battlefield, towards the target of national liberation, peace and reunification.

Up until now, the heroic spirit of the Mau Than General Offensive and Uprising in the spring of 1968, has been promoted and become a testament to the revolutionary traditions of Ho Chi Minh City’s people.

Also at the same time, the organising board displayed 50 photos themed “Saigon – Cho Lon – Gia Dinh - Epic of 1968 Mau Than Spring” on Dong Khoi Street (the area opposite Chi Lang Park).

The exhibition will last until January 15.

Source: NDO

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)