English Page

Exhibition highlights 70-year development of Vietnam’s revolutionary cinema

Tuesday, 14/03/2023 15:12

The Vietnam Film Festival opened an exhibition in Hanoi on March 13 to celebrate the 70th anniversary of Vietnamese revolutionary cinematography.

Visitors at the exhibition (Photo: Vietnam Film Festival)

The exhibition displays more than 200 photos recalling outstanding events, figures and cinematic works from the past 70 years of the country’s cinema industry.

The exhibits are arranged into three topics, featuring the history and development of Vietnamese revolutionary cinema, notable entries from the past 22 editions of the Vietnam Film Festival, and portraits of 75 cinematic artists who were honoured with the People’s Artist title.

Also in celebration of the 70th anniversary of the Vietnam’s revolutionary cinematography, the Vietnam Film Institute has organised free screenings at Ngoc Khanh Cinema in Hanoi from March 13 to 16.

The event introduces the public to four films, entitled ‘Chung Mot Dong Song’ (On the same river), ‘Bao Gio Cho Den Thang Muoi’ (When October comes), ‘Mua Oi’ (Guava season), and ‘Dung Dot’ (Don’t burn).

Source: NDO

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)