English Page

Vietnamese, Polish artists jointly showcase art works

Thursday, 12/10/2023 14:13

Nearly 170 paintings and sculptures are on display at a joint exhibition in Hanoi, featuring unique watercolor paintings and sculptures showcasing scenery, people and cultures by Polish and Vietnamese artists.

Themed “The Reunion of Colours 2,” the exhibition is organized by the Hanoi Watercolor Artists Club to celebrate its first founding anniversary, with honorary patronage from the Embassy of Poland in Hanoi and the Vietnam Fine Arts Association.

Last year, the first exhibition of The Reunion of Colors featured nearly 20 artists and more than 80 artworks.

 

The water color painting “Blue Moon” by Vietnamese Artist Bui Xuan Khanh.

This year, with 50 Polish artists and 58 Vietnamese artists showcasing a total of 169 paintings and sculptures, the exhibition has expanded significantly, offering visitors the opportunity to appreciate the unique cultural connection between Vietnam and Poland.

The exhibition features Vietnamese watercolor artists from across the country such as Dinh Duc and Pham Thom, as well as renowned Polish artists including Stanislaw Zoladz, Michał Suffczynski, and Michal Jasiewicz.

Most of the works on display are watercolor paintings, but there is also a wooden sculpture by artist Le Ngoc Thuan from Hoi An with a marine environment protection theme.

Each artist's work not only showcases their talent and creativity but also captures the cultural characteristics and artistic spirit of Vietnam and Poland.

The Reunion of Colors 2 is also a culturally rich and diverse platform for talented Polish and Vietnamese artists to share their experiences and engage in meaningful discussions about the art world.

The is taking place from October 7 – 13 at Exhibition Hall 29 Hang Bai Street, Hoan Kiem district, Hanoi.

Source: VNA

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)