English Page

Exhibitions held to honor UNESCO-recognized Hue heritage elements

Tuesday, 20/06/2023 10:01

Exhibitions have been held this weekend to honor the UNESCO-recognized Complex of Hue Monuments and nha nhac (Vietnamese royal court music).

These events took place in Thua Thien Hue province to mark the 30th anniversary of the Complex of Hue Monuments (1993-2023) and the 20th anniversary of nha nhac (2003-2023) being registered as the World Cultural Heritage by UNESCO.

The Complex of Hue Monuments (Photo: vietsensetravel.com)

Among them is Giang son Viet Nam tren Cuu Dinh (Vietnam on the Nine Dynastic Urns) exhibition at the Hue Royal Antiquities Museum on June 16. The Nine Dynastic Urns are made of bronze, represent the state's controlling power.

On the same day, the Fine Arts and Heritage exhibition Di san dien xuong cung dinh va cam hung hoi hoa (The Legacy of Royal Performance and Painting Inspiration) debuted at Thieu Phuong Garden. King Thieu Tri previously named this royal park as the second most beautiful landscape in Hue.

The exhibition Than Kinh nhi thap canh, tho vua Thieu Tri was opened at Thai Binh Lau (Royal Library) in the Hue Citadel on June 17, displaying the poems of King Trieu Tri written in traditional Taiwanese calligraphy. Than Kinh nhi thap canh in particular is a collection of poetry extolling 20 landscapes of the ancient Hue Citadel.

Putting on exhibitions is one way of showcasing Thua Thien Hue province as a place with traditional cultural values, stunning natural landscapes, and welcoming people.

Those activities also targeted international exchanges and collaboration in promoting countries' cultural heritage values.

Source: VNA

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)