English Page

Greek tragedy “Antigone” recreated by Vietnamese director

Monday, 15/11/2021 15:36
The launch of the play “Antigone” by Director Tran Luc on November 14 marked the start of a theater project by Goethe Institut in collaboration with Hanoi-based Youth Theatre of Vietnam running from late 2021 to early 2022.
 
A scene from the play “Antigone” by Director Tran Luc. (Photo: nhandan.vn)
 
“Antigone” was written by Sophokles, one of the ancient Greek playwrights. For two and a half thousand years, the play has inspired the creative world and challenged to reflect on human nature and our place in society. The project engages several well-known theatre directors in Vietnam.
 
Antigone by Sophocles is little known in Vietnam. It is said to be very similar to “Kieu”, the main character of Vietnam’s classic verse novel “The tale of Kieu” by Nguyen Du. Like Kieu, Antigone came from a good family, made a moral decision for moral reasons and was consequently at the mercy of power structures and violence in her environment.
 
It is also about loyalty to the family and the state, about human dignity and social cohesion, about the course of history and the importance of the individual in society.
 
Recreated by Director Tran Luc with Vietnam’s traditional theatre techniques, the play has been more closely related to Vietnamese audience and able to touch their hearts./.
 
Source: VNA
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)