English Page

Musical on President Ho Chi Minh introduced

Friday, 15/04/2022 14:34

The People's Public Security Theater introduced a musical on President Ho Chi Minh entitled “The Helmsman” on April 12 in Hanoi.

The musical depicts Ho Chi Minh’s life and career, especially his 30-year journey seeking the path to national liberation.

A scene of the musical

Accordingly, the musical witnesses the participation of nearly 200 artists from the People's Public Security Theater. Colonel Nguyen Thi Thuy Hien, Director of the theater, is the art director while Choreographer Nguyen Thi Tuyet Minh is the scriptwriter and also the general director of the musical.

The work is compiled in the form of a choral symphony. It contributes to preserving and promoting the traditional heritage of national musical theater, as well as honoring the national cultural identity through traditional musical instruments and contemporary folk dances.

The musical will be released to the audience in celebration of the 132nd birth anniversary of President Ho Chi Minh (May 19, 1890 - 2022), and the 40th founding anniversary of the People's Public Security Theater (April 24, 1982 - 2022).

Source: QDND (Translated by Quynh Oanh)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)