Đột phá xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không” ở Lữ đoàn 382

Thứ Ba, 05/10/2021 07:17

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 1535 ngày 13/4/2018 của Đảng ủy Quân khu 1 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; các chi bộ trong Đảng bộ Lữ đoàn 382 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị. Từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng lên rõ rệt; bầu không khí dân chủ, đoàn kết được mở rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tìm hiểu việc xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không” tại Đảng bộ Lữ đoàn 382, chúng tôi được biết: Thời điểm năm 2017 trở về trước, việc duy trì chế độ sinh hoạt ở một số chi ủy, chi bộ chưa thực sự nề nếp. Chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, nhất là tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Cùng với đó, công tác quản lí, giáo dục, rèn luyện đảng viên có thời điểm thiếu chặt chẽ; khả năng dự báo, phát hiện các vụ việc, biểu hiện vi phạm kỉ luật chưa kịp thời... dẫn đến một số chi bộ còn để xảy ra hiện tượng vi phạm kỉ luật của đảng viên. Hậu quả làm suy giảm sức chiến đấu của các tổ chức đảng, ảnh hưởng đến phong trào thi đua chung của toàn đơn vị; Đảng bộ Lữ đoàn theo đó nhiều năm liền chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ.

Giữa lúc Đảng ủy Lữ đoàn 382 đang triển khai thực hiện một số chủ trương, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, ngày 13/4/2021, Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” được ban hành, kịp thời giúp cấp ủy các cấp chỉnh đốn lề lối sinh hoạt và chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đại tá Nông Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 382 cho biết: Từ khi Thường vụ Đảng ủy Quân khu ban hành Chỉ thị số 1535 về xây dựng chi bộ "4 tốt, 3 không" trong Đảng bộ và LLVT Quân khu. Đảng bộ Lữ đoàn đã tổ chức quán triệt chỉ thị tới 100% các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Xây dựng hướng dẫn “4 tốt” ở chi bộ, gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết kỉ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Bên cạnh đó là “3 không”: Không có đảng viên tham gia tệ nạn xã hội; không có cán bộ, đảng viên vi phạm an toàn giao thông và không có cán bộ, đảng viên sử dụng giấy tờ tùy thân để tín chấp vay tiền, tài sản, vay nợ không có khả năng thanh toán. Từ nội dung trên, các chi bộ trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết; nhận định, đánh giá đúng tình hình, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, bảo đảm tính khả thi cao.

Thượng tá Đỗ Khắc Long, Phó chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 382 trao đổi với đội ngũ cán bộ đơn vị về nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”.

Nhằm triển khai xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không” đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Lữ đoàn đã tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức về Chỉ thị 1535 cho toàn thể cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, qua hệ thống khẩu hiệu, pano, áp phích, truyền thanh nội bộ cũng như thông qua thực hiện chế độ sinh hoạt đảng. Cơ quan chính trị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên, kịp thời báo cáo cấp ủy, người chỉ huy để có biện pháp giáo dục, thuyết phục, ngăn chặn, không để xảy ra vi phạm phải xử lí. Cùng với đó, cơ quan Tham mưu và cơ quan Chính trị phối hợp tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể cũng như đẩy mạnh văn hóa đọc cho bộ đội vào ngày nghỉ cuối tuần bằng việc luân phiên duy trì 50% quân số tham gia hoạt động thể dục thể thao; 50% quân số tham gia hoạt động tìm hiểu, đọc và bình về pháp luật dưới sự hướng dẫn của tổ tư vấn tâm lí pháp luật của đơn vị… Thông qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ; góp phần quản lí chặt chẽ quân số cũng như nâng cao nhận thức, kiến thức cho mỗi quân nhân.

Trong quá trình sinh hoạt, bình xét tổ chức đảng và đảng viên, các chi bộ gắn nội dung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với đánh giá kết quả thực hiện xây dựng chi bộ "4 tốt, 3 không"; lấy kết quả xây dựng chi bộ "4 tốt, 3 không" là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Qua đó đã từng bước khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, đảng viên, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, xây dựng chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đại úy Phan Văn Ánh, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 382 cho rằng: Trong nội dung xây dựng “4 tốt” ở chi bộ thì đảng viên giữ vai trò nòng cốt, vì thế cấp ủy, chi bộ tập trung theo dõi, giám sát việc chủ động khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên. Bởi mỗi đảng viên tốt, là cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chi bộ đặc biệt coi trọng công tác quản lí, kiểm tra thẻ đảng viên và các giấy tờ do Nhà nước, Quân đội cấp theo cả hình thức thường xuyên và đột xuất. Nắm chắc các mối quan hệ xã hội, điều kiện hoàn cảnh gia đình của đảng viên, việc chấp hành các chế độ, điều lệnh, điều lệ, chấp hành kỉ luật, pháp luật, quy định đã uống rượu bia thì không lái xe… Đặc biệt, thực hiện xây dựng chi bộ "4 tốt, 3 không", các vấn đề trong đơn vị đều được tập thể cấp ủy, chi bộ bàn bạc, thảo luận và quyết định; không có biểu hiện vi phạm nguyên tắc, chuyên quyền, độc đoán; đề cao tính tự giác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Cán bộ chủ trì thực hiện tốt quy định nêu gương; cấp ủy viên các cấp luôn đề cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”. Đến nay, 100% chi bộ trong Đảng bộ Lữ đoàn 382 đạt tiêu chuẩn không có cán bộ, đảng viên tham gia các tệ nạn xã hội; không có cán bộ, đảng viên sử dụng thẻ đảng, giấy tờ do Nhà nước và quân đội cấp để tín chấp vay tiền, tài sản; vay nợ không có khả năng thanh toán. Từ một đảng bộ được đánh giá không cao thì trong 2 năm liên tục (2019, 2020) Đảng bộ Lữ đoàn 382 đã vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị được Quân khu tặng Cờ thi đua.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Lữ đoàn 382 xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không” góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu.

BÙI HIỆP

 

VNQD
Thống kê