Học theo lời dạy của Bác Hồ

Thứ Hai, 25/10/2021 00:59

. MẦU VĂN HẢI
 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, những năm qua, Khoa Triết học Mác-Lênin, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Khoa coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, thiết thực lập thành tích cao nhất hướng tới kỉ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của Khoa (26/8/1956 - 26/8/2021).

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Đức Long, Phó Chủ nhiệm Khoa cho biết: Cấp ủy, Chỉ huy Khoa đã quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kì mới. Chi bộ Khoa đã lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05, Cuộc vận động 855 gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ và phong trào thi đua “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỉ cương, nêu gương, quyết thắng”. Hướng nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Cuộc vận động vào việc thực hiện tốt ba khâu đột phá “xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa; nâng cao chất lượng bài giảng theo chuyên đề; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học; nâng cao chất lượng xây dựng chính qui, chấp hành kỉ luật. 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên Khoa đăng kí phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị. Kết quả thực hiện Cuộc vận động được xác định là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, xếp loại các tổ chức, cán bộ, đảng viên và hội viên trong Khoa. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Hội đồng quân nhân khoa và chi hội công đoàn, phụ nữ khối khoa cũng xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động thành nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức phát động cho cán bộ, đoàn viên, hội viên đăng kí phấn đấu, gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, chương trình hành động.

Trao đổi phương pháp nghiên cứu, viết bài tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Thi đua dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Khoa Triết học đã có những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, việc làm sáng tạo, hiệu quả trên từng nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kì mới, như phong trào phong trào “Thi đua rèn đức, luyện tài”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, mô hình “Giờ học kiểu mẫu”, “Bài giảng hay, giờ giảng tốt” hay phong trào “sáng nghĩ cách làm hay, tối soát ngay điều sửa”... Qua thực hiện phong trào từng giảng viên đã tích cực nghiên cứu, cập nhật những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, lời dạy, câu nói, bài viết của Bác đưa vào biên soạn tài liệu, giáo trình giảng dạy cho các đối tượng; gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy.

Trong 5 năm vừa qua (2016 - 2020), Khoa Triết học Mác-Lênin luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khoa đảm nhiệm giảng dạy 40 đầu lớp với tổng số trên 8.000 lượt học viên (trong đó có 35 lớp trong Học viện với hơn 5.000 học viên; 5 lớp ngoài Học viện với gần 2.000 học viên. Trong 5 năm, số giờ giảng của Khoa là 90.000 tiết giảng. Bình quân hằng năm số giờ vượt giảng đều từ 100% đến 350%. Kết quả giảng dạy hằng năm 100% bài giảng đạt khá, tốt, trong đó có trên 85% bài giảng tốt. Khoa có 29 lượt các đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Học viện, 6 đồng chí được công nhận Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Số học viên tốt nghiệp ra trường đạt giỏi 16,51%, khá 83,33% trong đó có 113 thạc sĩ, 47 tiến sĩ triết học.

Khoa đã chủ trì và tham gia nghiên cứu thành công 8 đề tài khoa học cấp bộ, ngành, 13 đề tài độc lập cấp Học viện, 8 đề tài cấp Khoa, với kết quả 90% được xếp loại xuất sắc, 10% xếp loại khá. Đã tham gia hơn 18 buổi Hội thảo, tọa đàm khoa học với hơn 46 bài tham luận; tổ chức hơn 80 buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn và cấp Khoa có chất lượng tốt; đề cương của các ban đề tài, chương trình nghiên cứu cơ bản theo đúng quy định. Đã tổ chức biên soạn và nghiệm thu, xuất bản 13 giáo trình, tập bài giảng; hoàn thành chủ biên 21 sách chuyên khảo, tham khảo cho các đối tượng; có 5 đề tài được giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; hơn 200 bài báo và tham luận khoa học được đăng trên các báo, tạp chí và kỉ yếu khoa học. 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa chấp hành nghiêm kỉ luật, đơn vị đảm bảo an toàn.

Với nỗ lực của mình, Khoa Triết học luôn là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào thi đua mà Học viện phát động. 5 năm liên tục Chi bộ Khoa luôn đạt TSVM tiêu biểu; 3 lần được được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 3 lần được Học viện tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

M.V.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Tôi viết Thư mùa đông từ trên chốt

Tôi viết Thư mùa đông từ trên chốt

Từ những xúc cảm ban đầu, những ý tứ cứ ùa về giục tôi viết. Nhưng bắt đầu bằng cách nào đây? Cuối cùng tôi chọn cách viết một lá thư. Tôi đặt tên là Thư mùa đông.

Những nguyên mẫu nhân vật trong Bên dòng sông Mê

Những nguyên mẫu nhân vật trong Bên dòng sông Mê

Năm 2012, khi Bên dòng sông Mê được trao giải thưởng Mê Kông, tôi vào thành phố Đà Nẵng dự hội nghị nhà văn ba nước Đông Dương và nhận giải... (BÙI THANH MINH)

Nhân vật CIA trong tác phẩm của tôi

Nhân vật CIA trong tác phẩm của tôi

Tôi vẫn nghĩ, đã là văn chương thì đều chưng cất lên từ cuộc sống, dẫu đó là thể loại viễn tưởng, cổ tích hay ngụ ngôn, đồng thoại... (THÁI CHÍ THANH)

Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)