English Page

National Cultural Conference: Traditional values should be promoted

Friday, 26/11/2021 14:32
Traditional values of Vietnamese people should be promoted to build a prosperous nation, for people’s happiness, Deputy Prime Minister Vu Duc Dam said while concluding the National Cultural Conference implementing the 13th National Party Congress’s Resolution on November 24.
 
 
The Deputy PM expressed his belief that Vietnamese culture will brighten up and blend in with the flow of human civilization.
 
Deputy Prime Minister Vu Duc Dam speaks at the conference.
Mentioning some tasks during the implementation of the cultural development strategy by 2030 in the time ahead, he stressed the need to further improve public awareness of culture and deal with weaknesses and limitations in human resources.
 
The implementation work should contribute to arousing the entire nation’s development aspirations, preventing backwardness, creating new momentum and bringing into full play creativity and strength of the nation to develop more quickly and sustainably.
 
At the same time, it is necessary to make the best of good cultural values of the world and adjust the cultural aspects that are no longer appropriate, he said.
 
According to Minister of Culture, Sports and Tourism Nguyen Van Hung, the conference took place within guidelines of the Politburo and Secretariat of the Communist Party of Vietnam (CPV) Central Committee, and received the warm response from all-level agencies and localities.
 
He emphasized the need to be fully aware of building and developing Vietnamese culture under the Party’s leadership and the State’s management, and on the basis of the great national unity bloc.
 
People must be put at the center, with artists, writers, intellectuals and relevant forces playing the key role, the official noted.
 
Source: VNA
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)