English Page

Son La holds ceremony to honor Xoe Thai as Intangible Cultural Heritage of Humanity

Wednesday, 21/09/2022 00:14

The northern moutainous province of Son La on September 17 held a ceremony to honor the art of Xoe dance of the Thai ethnic people which has been listed as the Intangible Cultural Heritage of Humanity by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Xoe Thai is a unique type of traditional dance that is associated with and plays a significant role in the daily life of Thai ethnic communities in the northwest of Vietnam, especially in the provinces of Lai Chau, Dien Bien, Son La and Yen Bai. It is performed in various community activities, from festivals to funeral rituals.

A performance of Xoe dance at the ceremony.

There are about 30 Xoe dances, which have been developed, protected and handed down through generations intact over hundreds of years, including xoe quat (xoe dance with a fan), xoe khan (xoe dance with a scarf), xoe non (xoe dance with a conical hat) and many others with contents reflecting community activities and expressing the Thai people’s emotion. With gentle and alluring rhythms, dancers usually form a circle around a festive fire and move to the sound of melodic traditional music.

According to Tran Xuan Viet, Deputy Director of provincial Department of Culture, Sports and Tourism, the art of Xoe Thai dance of the Thai ethnic people contributes to developing tourism and economic growth as well as enhancing the relationship with other ethnic groups in and outside the province.

The practice of traditional Xoe dances is still a major cultural activity in Thai ethnic villages, meeting entertainment demand for all generations. In community cultural activities, Xoe dance plays a key role and is an indispensable spiritual product in the Thai community life, Viet said, adding that the art of Xoe dance has been handed down among generations and community members.

Vice Chairwoman of the Son La Provincial People's Committee Trang Thi Xuan emphasized that the accreditation is not only the pride of the Thai community but also of ethnic groups in the province.

Son La will focus on making Xoe Thai a highlight at destinations, serving community-based tourism, he said.

The province will strengthen the collection, research and promotion of tangible and intangible cultural values in Thai ethnic culture in general, and Xoe dance in particular, Xuan added.

Source: VNA

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)