Tặng thưởng Văn nghệ Quân đội năm 2022

Thứ Sáu, 06/01/2023 16:38

Như thường lệ, mỗi một năm qua đi, Văn nghệ Quân đội lại trân trọng trao tặng thưởng năm cho những cộng tác viên đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Và sau đây là danh sách những nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, các tác giả, dịch giả nhận được tặng thưởng năm 2022 của Văn nghệ Quân đội.

 

Văn xuôi

Truyện ngắn:

Chùm tác phẩm: Bóng lửa (VNQĐ số 985), Nàng Sita cù lao (Số VNQĐ số 991) của tác giả Hồ Thị Linh Xuân.

Bút kí:

Chùm bút kí: Phận cỏ (VNQĐ 990), Miệt Thứ (VNQĐ 995-996) của tác giả Trương Chí Hùng.

Ghi chép: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ với Phú Yên (VNQĐ số 988 và 989) của tác giả Trình Quang Phú.

Văn học nước ngoài:

Tác phẩm: Trẻ ranh - Lê Quang dịch từ nguyên bản tiếng Đức của nhà văn Ferdinand von Schirach (VNQĐ số 991).

 

Lí luận phê bình

Bài Nhìn lại để đi tới và phát triển (VNQĐ số 986+987) của nhà phê bình Tôn Phương Lan.

 

VNQĐ Điện tử

Dịch giả Dương Thắng với các bài trong năm.

 

Mỹ thuật

Hoạ sĩ Công Quốc Hà với các minh hoạ trong năm.

                                                                                                                                      VNQĐ

VNQD
Thống kê