Thơ dự thi của tác giả Nguyễn Đức Thịnh

Thứ Bảy, 14/08/2021 00:29

Sân ga


Bên gốc sấu già có một sân ga
Ngày ngày đón, tiễn tiếng chuông tàu điện
Cũng sân ga này tôi đợi em nhưng em không đến

Ngày tôi ra chiến trường trong ba lô có một nửa câu thơ
Nửa nắng
Nửa mưa
Nửa đời ra trận

Ngày về gặp lại cây sấu già sân ga có còn đâu
Có ai sang Long Biên cho tôi vít nhịp cầu hai miền gọi
Người ơi có đợi

Chiều hoàng hôn bối rối
Chỉ còn cây sấu già ngả bóng xuống hồn tôi!

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)